A Jeruzsálemi Szent Lázár Ispotályos Rend Málta és Gozo Nagyperjelségeinek avatási ceremóniája a Máltai Lovagrend (KMFAP) részvételével
 

2014. november 15-én Máltán, Rabat városban, a gyönyörű Szent József (Ta'Giesu) templom volt a helyszíne a Szent Lázár Rend Máltai és Gozói Nagyperjelségek által közösen szervezett 21. avatási ceremóniájának, nemzetközi részvétellel.

A Rend ma már 14.000 tagot számol szerte a világon, s a Lovagrend tagjai, külföldi Nagyperjelségeinek képviselői és a társrendek képviselői mindig aktívan és nagy örömmel vesznek részt rendezvényeiken.

A Szent Lázár Rend Magyar Nagyperjelségét H.E. Stefán András, Dáma Veres Viktória és Dáma Niklós Vincze Viktória képviselte.

Az avatási ünnepséget megtisztelte részvételével a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) delegációja: H.G. Popper György, Lady Popper Anna (mindketten tagjai a Szent Lázár Rendnek is), Sir Alexander Czellárik – Szlovák Nagyperjel, Sir Niklós András, és Sir Fischl András személyében.

A részvételt az is indokolja, hogy a két Lovagrend évek óta mind a legmagasabb szinten, mind a tagjai között szoros, baráti viszonyt ápol.

Az avatásra meghívást kaptak a Saint Lazarus Foundation által támogatott szellemi és testi fogyatékos emberekkel foglalkozó szociális intézmény lakói, a „Believe in Me” projekt kedvezményezettjei is. Az avatási szertartást H.E. Max Ellul, a Rend Nagykancellárja végezte a rend magas rangú vezetőinek asszisztálásával.

Ezt megelőzően a Lovagrend jelenlevő tagjai előtt ünnepélyesen átadták a segélyadományokat a Rend által támogatott szervezetek képviselőinek.
Majd a Rend káplánja által celebrált szentmisét követően került sor a jelképek és zászlók megáldására. A középkori lovagi hagyományokat őrző Fratres in Armis csoport ugyancsak felvételt nyert a Lovagrend tagjai közé, mint önálló Kommandatura.

A számos máltai jelölt mellett Szádváry Szabó Virág magyar jelöltet (Sir Fischl András Máltai lovag párját) is taggá avatták. Dáma Virág ezáltal a Szent Lázár Rend Magyar Nagyperjelség tagjainak sorába került.

  

A hagyományoknak és szokásoknak megfelelően előléptetések és kitüntetések átadása zárta a nagyon színvonalas avatási szertartást.

Az avatást mindig közös étkezés követi, amelyre ezúttal a San Antonio Hotel gyönyörű nagytermében került sor. A nagyvonalú ebéd végén jótékonysági akción vettünk részt, ahol a tombolát vásároltak között kisorsolták a támogatott szervezet tagjai által készített, karácsonyt idéző kézműves alkotásokat.

  2014. december 1.