A Máltai Lovagrend (KMFAP) megemlékezése december 20-án, az Emberi Szolidaritás Nemzetközi Napján (International Human Solidarity Day)
 

A 2014. év jelmondata: „Moving together as one”

 Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben (az A/RES/60/209-es számú határozattal) December 20-át az Emberi Szolidaritás Nemzetközi Napjává nyilvánította, a szegénység elleni küzdelem kezdeményezéseként.

Ez a nap az emberiség egységének és a különbözőségének ünnepe, emlékezteti a kormányokat a nemzetközi szerződésekbe foglalt kötelezettségeik tiszteletben tartására, és növeli a társadalom tagjainak ismereteit a szolidaritás, a társadalmi igazságosság fontosságáról, amely különösen fontos a mai korban, hiszen a világ számos országában óriási szociális különbségek feszítik a társadalom csoportjai közötti kapcsolatot, s nagyban megnehezítik a társadalmi összefogást, amelyre egyre sürgetőbb igény van mindenütt.

Ezen a napon számos rendezvény, előadás, szolidaritási akció zajlik világszerte, ahol kiemelik a szolidaritás erősítésével kapcsolatos párbeszéd jelentőségét, és támogatják a szegénység elleni küzdelem minden lehetséges formáját, új kezdeményezéseit. A szolidaritás az ENSZ munkájában a békéért, az emberi jogokért, a szociális és gazdasági fejlődésért, valamint a szegénység ellen folytatott közös küzdelemként fogalmazódott meg.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) humánus értékrendjének alapelvei közé tartozik a szolidaritás és a rászorulók megsegítése. Humanitárius tevékenységét ebben a szellemben végzi a jelenben, ahogy ezt az elődök évszázadokon keresztül tették és átörökítették utódaiknak.

KMFAP Magyar Nagyperjelség