A Nagy Magisztrátusi Ház 2007/3. számú Alkotmányos Dekrétuma
 
A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége mindig is követte a történelem változásait és az egyes korokban felvetődő új igényeket, ezért minden alkalommal a szükséges mértékben korrigál saját szabályain, így az Alkotmányán is.
A szabályok folyamatos átgondolása és felülvizsgálata elengedhetetlen a korról korra megújuló rendünk számára. A fent említett fejlődés fenntartását szolgálja a legújabb, 2007/3. számú dekrétum kiadása is.

Letöltés (.pdf):

2007/3. számú Alkotmányos Dekrétum (angol)