A Máltai Lovagrend (KMFAP) és a baráti társrendek, együttműködő szervezetek nagyszabású gyermeksegélyezési akciót indítottak Szlovákiában
 

„A szeretet lovagjai”

Karácsony közeledtével mindenki egy kicsit nagyobb késztetést érez, hogy jót tegyen, vagy bajba jutott embertársain segítsen.

Azok a szervezetek, amelyek küldetésüknek tartják a rászorulók felkarolását, ilyenkor nem többet, hanem talán csak látványosabban igyekeznek enyhíteni a szükséget szenvedők sorsán, hiszen egész évben, folyamatosan zajlik a segítségnyújtás, a humanitárius munka. A ma működő lovagrendek többsége élen jár az ilyen jellegű missziókban.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP), és a Szent György, a Mártír Nemzetközi Lovagrend szlovákiai nagyperjelségei, valamint a velük együttműködő és társult viszonyban levő Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) Karitász csoportja egész éves karitatív tevékenységük folytatásaként nagyszabású gyermeksegélyezési akcióba kezdtek 2014 decemberében. 

 A felsorolt szervezetek képviseltében: Lady dr. Czellárik Mária, Sir dr. Czellárik Sándor, Sárközi János, Fehér Csaba, Virágh Piroska és Héger Anikó elsőként az ógyallai S. O. S Gyermek Krízisközpontot látogatták meg, ahol az otthon 25 kiskorú lakójának vitték el 2014. december 15-én a Máltai Lovagrend (KMFAP) lovagparancsnoka, Sir Hüseyin Kösetürk úr, a dunaszerdahelyi Akvamont s.r.o., a bakai Sidex és a Ráczió élelmiszerüzletek, valamint Nagy Zsuzsika által felajánlott ruha, játék és élelmiszer adományokat.

December 20-án a gútai gyermekotthon legkisebbjeinek került a karácsonyfa alá a Máltai Lovagrend lovag-nagytisztje, Sir Bodor Róbert úr által adományozott gyermekcipők egy része, amelyet Fehér Csaba, Fehér Lilla, Maráz Mónika, Sárközi Csenge, Héger Anikó, Sárközi Mária és Sárközi János juttattak el az otthonba.

    

Köszönet illeti külső segítőnket, Visnyei Viktóriát, aki felkérésünkre nehéz helyzetben élő családokat látogatott és ajándékozott meg, ahová már tartós élelmiszer is jutott a dunaszerdahelyi Baranyai élelmiszerüzlet jóvoltából.

Nem csupán a gyermekekre korlátozódott az a kulturális misszió, amelynek köszönhetően 2500 könyvvel gazdagodott a bakai községi könyvtár. A test táplálása mellett fontos a lélek gazdagítása is, ezért a művelődés is a méltó élet elengedhetetlen feltétele.

A Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége és a Kárpát-medencei Vitézi Rend kezdeményezésére és szervezésében Győrben könyvadománygyűjtő akció zajlott, amelynek keretében a Szent György, a Mártír Nemzetközi Lovagrend Magyar és Szlovákiai Nagyperjelségének a segítségével a könyvadományok utat találtak a Felvidékre is. Baka után Csiliznyárad is kapott közel 900 könyvet. Bakán 2014. december 19-én a hálaadó szentmisét követően – amelyet Dr. Herdics György címzetes apát, bakai plébános mutatott be – került sor a könyvadománynak a község nyilvánossága előtt Bertalan György polgármester úr által történő átvételére, ahol megjelentek az adományozást szervezők képviseletében Sir dr. Czapáry-Martincsevics András, vitéz, nemzetőr vezérőrnagy, valamint vitéz őrgróf Ivánczy István nemzetőr őrnagy. Jelen voltak továbbá a Máltai Lovagrend képviseletében: Sir dr. Czellárik Sándor – a KMFAP Szlovák Nagyperjele, valamint Lady dr. Czellárik Mária.

 

Az MKDSZ Karitász, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP), a Szent György, a Mártír Nemzetközi Lovagrend és segítői folyamatosan keresik a rászorulókat, és igyekeznek minden segítséget megadni, mert jól tudják, mennyire igazak Váci Mihály szavai: „Nem elég a jóra vágyni: A jót akarni kell! És nem elég akarni: De tenni, tenni kell!”

2015. január 6.