A Szent György, a Mártír Nemzetközi Lovagrend Magyar Nagyperjelségének lovagavatása Füzesgyarmaton, a Máltai Lovagrend (KMFAP) részvételével
 

2015. szeptember 20-án Füzesgyarmaton tartotta lovagavatási ceremóniáját a Szent György, a Mártír Nemzetközi Lovagrend Magyar Nagyperjelsége, Lovag Kutalik Tamás Nagyperjel úr nagyszerű szervezésében. Az eseményt megelőzően Bere Károly – Füzesgyarmat polgármestere a Városházán fogadta a díszvendégeket és köszöntötte H.E. Sir Lt-Gen. Tadeusz Kaczor urat, a Szent György a Mártír Nemzetközi Lovagrend Nagymesterét, a lengyel delegáció tagjait és a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) delegációját, H.G. Prof. Popper György, a Nagymester helyettese vezetésével.

A polgármester Füzesgyarmat városáról adott részletes tájékoztatóját követően a lovagrendek vezetői köszönetet mondtak a meleg fogadtatásért és egyben tájékoztatták a vendéglátókat az általuk képviselt lovagrend történetéről és sokoldalú tevékenységéről, amelyben a humanitárius munka kiemelt helyet foglal el. Az ajándékok és kitüntetések átadásakor elhangzott, hogy a város és a lovagrendek között kialakult kapcsolat mindhárom fél számára örömteli és hasznos, amit a jövőben is folytatni szándékoznak.

A lovagavatás helyszíne a helyi Unitárius templom volt. Az avatást H.E. Sir Tadeusz Kaczor Nagymester végezte Lovag Kutalik Tamás Magyar Nagyperjel és Sir Pawel Michalak Lengyel Nagyperjel segítségével. Jelen volt Lovag Adam Szelag Skandináviai Nagyperjel és Lovag Sárközi János Szlovák Nagyperjel is. A

Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) képviseletében H.G. Prof. Popper György, a Nagymester helyettese, Magyar Nagyperjel, a Rendi Állam miniszterelnöke, a Szuverén Ciprusi Rend Nagykancellárja és felesége, Lady Anna, továbbá Sir Farkas György és Lady Farkas Mirmy vettek részt az eseményen, a Kárpát medencei Vitézi Rendet vitéz Zetényi Csukás Ferenc, a Rend Főkapitánya és felesége képviselte. Jelenlétével megtisztelte az avatási ünnepséget Bere Károly Füzesgyarmat polgármestere és Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, az Unitárius egyházközség gondnoka is.

Az avatás előtt az avatandók és a vendégek ökumenikus istentiszteleten vettek részt Balázsi László unitárius lelkész vezetésével, Főtisztelendő Hűse József füzesgyarmati katolikus plébános és Nagytiszteletű Tóth Zoltán református lelkipásztor közös celebrálásával.

Három lovag és két dáma avatására került sor, köztük Sir Prof. Vladislav Kirilovskiy Lettországból, aki egyúttal átvette a Lett Nagyperjeli kinevezését is.

A Nagymester a Szent György Nagykereszt Lovagja kitüntetést adta át dr. Kutalik Tamás Magyar Nagyperjelnek, a Lovagrend érdekében végzett munkája elismeréseként.

                  

2015. szeptember 30.