"Mindenki egyért, egy mindenkiért" avagy lovagavatás szokatlan helyszínen
 
A 2007. november 18-én történt "kórházi" lovagavatás előzményei pedig épp olyan egyszerűek voltak, mint amennyire drámaiak is egyben. Ladislav Nádasi, a  novemberi lovagi avatásra a hét közepén Budapestre érkező cseh üzletember - aki egyébként a közeljövőben Prágából Budapestre szándékozik települni - csütörtökön este, minden előzetes jelzés nélkül infarktust kapott, s azonnal beszállították a Városmajor utcai, fentebb már említett intézménybe. A lelkiismeretes és gondos orvosi beavatkozásnak köszönhetően a közvetlen életveszély elhárítása után Ladislav megindult a gyógyulás útján, így vasárnapra már - ha nem is egészséges - de látogatókat fogadni képes állapotba került.
Lady Popper Anna grófnő hívta fel rendtársai figyelmét, hogy  Nádasi úr nem maradhat "avatatlan" a saját hibáján kívüli vele történtek miatt, s legott meg is kezdődött a hétvégi különleges szertartás szervezése, amelyet Dr. Merkely Pál, igazgató főorvos úr és munkatársai segítsége nélkül bizony nem tudtunk volna véghezvinni.

Ladislav Nádasit lovaggá üti HEH Sir José Cosmelli de Veiga gróf, a rend nagymestere
Ladislav Nádasit lovaggá üti HEH Sir José Cosmelli de Veiga herceg, a rend nagymestere

Mellesleg megjegyezzük, hogy bár eredetileg úgy képzeltük: egy kórteremben, ágyon fekve zajlik majd a ceremónia, a lábadozó beteg állapota szerencsére lehetővé tette, hogy bár a szertartás alatt végig ülve, de mégis egy külön helyiségben, jelesül egy oktató kabinetben történjék meg a különleges esemény. A termet a rend képviselői előzetesen fel is díszítettek a rend rekvizitumaival, s a zászlókkal, mire vasárnap délután fél háromkor a lovagi küldöttség megjelent a helyszínen. Magától értetődő módon a lovaggá ütést a rend nagymestere, HEH Sir Cosmell de Veiga herceg végezte,  Sir gróf Popper György, miniszterelnök segédletével.
Az avatási ceremónia során Lady Macsári Erika  a rend jelképei közül a köpenyt tartotta, míg a kardot Auvo Niiniketo finn lovag, a keresztet pedig  Sir Paulo Cupido olasz lovag, a szociális ügyek minisztere őrizte. Az eseményen megjelent Sir Rózsa B. György, ciprusi lovag, a magisztrátus sajtófőnöke, Sir Dévai Kovács Gyula lovagparancsnok, a miniszterelnök személyi titkára, a rend szóvivője és Ruszkai Barnabás magyar üzletember is, aki az avatott egyik legjobb barátja.

Sir Ladislav Nádasi több különleges ajándékot is kapott
Sir dr. Popper György és Sir Ladislav Nádasi a rend jelképeivel

Akik már részt vettek lovagi avatási szertartáson, igazolhatják, hogy a lovaggá ütés alkalmával kisebb fajta sokk éri a jelöltet, egyfajta eufórikus érzésben van része: a szívverése felgyorsul, egyszóval az élmény amennyire felemelő, annyira kockázatos is.  Egy infarktuson átesett beteg esetében pedig  nem árt az elővigyázatosság, így - minden eshetőségre felkészülve - a hozzáértő szakembergárda mellett egy defibrillátor is várta az avatandót.

Mindannyiunk legnagyobb meglepetésére Nádasi úr nem hálóköntösben, hanem kifogástalanul felöltözve, fehér ingben, csokornyakkendővel, szmokingban érkezett, s láthatóan már az ajtóban meghatódott a lovagi gyülekezet láttán. A szertartás alatt egy orvosi székben ült a térdére terített máltai zászlóval. HEH Sir Cosmelli herceg mindannyiunk nevében örömmel üdvözölte Nádasi urat, s kifejezte reményét a mihamarabbi gyógyulását illetően.
A rend jelképeinek megáldása után megkezdődött az avatási szertartás, amelynek menete - a térdelést kivéve - teljesen azonos volt a pénteki nagy ceremóniáéval. A nagymester-régens óvatosan érintette az avatási karddal legújabb társunkat, majd következett a nyakkereszt és a köpeny felvétele.

Minden jó, ha jó a vége - dámák és lovagok a jó hangulatú avatás után
Minden jó, ha jó a vége - dámák és lovagok a jó hangulatú avatás után

A rövid, bensőséges szertartás végén Nádasi úr - illetve most már Sir Ladislav - felállt és szemében könnyekkel, meghatottan mondott köszönetet, hogy végül is teljesülhetett gyerekkori álma azáltal, hogy máltai lovag lett. Megígérte, hogy felépülése után igyekszik meghálálni a belé helyezett bizalmat és a rendünk tevékeny tagjává válik majd. A közel húsz peres szertartás végére láthatólag elfáradt új lovagunkat  jó kívánságainkkal és gratulációinkkal halmoztunk el, hogy aztán orvosai és partnere kíséretében visszavonulhasson a kórtermébe.

A  frissen avatott Sir Ladislav legjobb magyar barátja, Ruszkai Barnabás szíves invitálására ezután a zuglói Hotel Szőnyibe hajtattunk, ahol vendéglátónk fogadást adott a frissen avatott lovagtársunk nevében. Amikor pedig pezsgős koccintásra került a sor, mobiltelefonon felhívtuk a klinikán pihenő újdonsült lovagot, hogy közösen emeljük poharainkat a felgyógyulására.