A Máltai Lovagrend (KMFAP) megemlékezése december 20-án, az Emberi Szolidaritás Nemzetközi Napján (International Human Solidarity Day) - 2015
 

December 20. – Az Emberi Szolidaritás Nemzetközi Napja (International Human Solidarity Day)

Az ENSZ Közgyűlése 2005. december 22-én hozott döntésével a szolidaritást határozta meg az egyik olyan alapvető és egyetemes értékként, amelyre épülnie kell az emberek közti kapcsolatoknak a XXI. században, és ezért úgy döntött, hogy minden év december 20-át az emberi szolidaritás nemzetközi napjává nyilvánítja. Ezen a napon ünnepeljük az egységet a világ sokszínűségében.

A globális állampolgárság utal a globális közösséghez és az emberiséghez való tartozásra is, annak tagjai iránt érzett szolidaritással, közös identitással és felelősségvállalással. A gyakorlati tapasztalatok és a jó módszerek megosztása fontos és sajátos részét képezi ennek a szolidaritásnak, legyen szó a kockázatok megelőzéséről, kulturális örökségünk vagy a környezetünk védelméről.

A nemzetközi szolidaritás mindamellett alapja az emberek, népek, kultúrák, vallások közötti párbeszédnek, a humanitárius segítségnyújtásnak a rászorulók részére, továbbá hozzájárul a szegénység felszámolásához és a tartós béke eléréséhez is, amint azt az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata kimondja.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Szlovák Nagyperjelsége ezen a napon nagyszabású Jótékonysági Hangversenyt szervez Trnavaban (Nagyszombat - Szlovákia), a városi színházban. A rendezvényen befolyt adományok teljes összegét a Luandai (Angola) Gyermekkórháznak juttatja el.

2015. december 17.