24. Betegek Világnapja megemlékezés a szlovákiai Dunaszerdahelyen (Dunajska Streda) a Máltai Lovagrend (KMFAP) szervezésében
 

“A szeretet nem az érzelemben, hanem tetteinkben és akaratunkban nyilvánul meg.” A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Szlovák Nagyperjelsége, Lady Mária Czellárikova – Nagykereszt dámája, és Sir Alexander Czellárik – Szlovák Nagyperjel szervezésében került sor a Betegek Világnapjáról való ünnepélyes megemlékezésre Dunaszerdahelyen, Síkabony Mindenszentek templomában, 2016. február 13-án.

Az eseményen részt vett a Máltai Lovagrend számos szlovák és magyar tagja, a Szent György, a Mártír Nemzetközi Lovagrend szlovákiai tagjai, továbbá Prof. Schmitt Péter győri gyermekorvos, a Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend tagja, hiszen hosszú éveken keresztül az ő kezdeményezésére és lelkiismeretes szervezésében tartották a Betegek Világnapja megemlékezést Győr és környéke települések templomaiban.

Immár ötödik alkalommal Szlovákiában tartjuk a betegekről való megemlékezést.

Az ünnepi szentmisét a KMFAP Magisztrátusa Vallási Tanácsának tagjai: Sir Monsignore Ladislaus Szakál pápai káplán, Sir Docent Pavol Zemko atya és Sir Mgr. Martin Klement együtt celebrálták.

Dunaszerdahely város alpolgármestere, dr. Horváth Zoltán úr meleg szavakkal köszöntötte a résztvevőket, majd felolvasták Simon Róbert Balázs – Győr város országgyűlési képviselőjének üdvözlő levelét, amely méltatta az esemény jelentőségét.

Ezt követően hangzott el Zemko atya lentebb olvasható ünnepi beszéde, szlovák és magyar nyelven. Majd a résztvevők könyörgéseket, fohászokat mondtak el, kérlelve a betegek gyógyulását és elismerve az orvosok, ápolók elhivatott szakmai munkáját. Latin nyelvű szentmise zárta az ünnepi megemlékezést, amely mindenki számára megrendítő élményt jelentett, mert sajnos a betegség szinte minden családot érint, különböző mértékben.

A Szlovák Nagyperjelség nagyvonalú vendéglátása részeként agapéra invitálták a résztvevőket a Nevada Penzió különtermeibe. A szeretetvacsora gazdag és ízletes étel és italválasztékot kínált a vendégeknek, s ekkor vágták fel a résztvevő lovagrendek címereivel díszített óriás tortát is.

Docent Pavol Zemko atya ünnepi beszéde magyarul:

“Mélyen tisztelt H.G. Prof. Popper György – a KMFAP Nagymesterének általános helyettese, Sir Alexander Czellárik – a KMFAP Szlovák Nagyperjele és feleségeik, magisztrátusi káplánok, dámák és lovagok, drága vendégeink Magyarországról és Szlovákiából, a Szent György, a Mártír Lovagrend képviselői, a Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend képviselői Győrből, tisztelt Alpolgármester úr, Testvéreim! A Betegek Világnapjáról emlékezünk meg ma.

Először 1993-ban Szent II. János Pál pápa emlékezett meg a betegekről. Az ő ereklyéjét, amely az általa viselt reverenda egy darabkáját őrzi, ma magammal hoztam a Kátlovcei Szentlélek templomomból, hogy bemutassam ezt az “ex indumentist”, amely előtt a szentmise után Önök is tiszteletüket tehetik.

A szentté avatott lengyel pápa elrendelte, hogy liturgikus megemlékezés keretében minden év február 11-én, a Lourdes-i Szűz Mária 1858-ban történt jelenésének tiszteletére szerte a világon gondoljunk a legkiszolgáltatottabb embertársainkra, a betegekre.

A KMFAP Szlovák Nagyperjelsége immár ötödik alkalommal tart megemlékezést a Betegek Világnapja alkalmából, ezúttal itt, Dunaszerdahelyen.

Tudnunk kell, hogy a betegeknek a szenvedéseik elviseléséhez és az orvosoknak, betegápolóknak fontos küldetésük elvégzéséhez őszinte szeretetre van szükségük, melynek forrása csak az Úr Isten, akinek hajlékában ma összejöttünk, hogy könyörögjünk Hozzá ezért a szeretetért és azért, hogy követhessük Őt, ahogy Boldog Kalkuttai Teréz Anya tette. Egy ismert fénykép megörökítette azt, ahogy két szent - Teréz Anya és Szent II. János Pál kézen fogva, együtt haladnak.

Egyszer Teréz Anya, a Szeretet Misszionáriusainak Rend alapítója Kalkuttában, az utcán rátalált egy beteg és sérült emberre, elvitte őt egy kórházba, ahol azonban a beteget nem tudták fogadni helyhiány miatt. Teréz Anya nem hagyta sorsára a beteget, hanem ellátta őt. Türelmessége és odaadó szeretete nemcsak a betegeket hatotta meg, hanem az összes egészséges embert Indiában, és az egész világon is – hiszen valójában ezért kapta meg a Béke Nobel díjat is. A katolikus egyház Boldog Teréz Anyaként tiszteli őt, és a rendelkezésre álló ismeretek alapján idén, az Irgalmasság Szent Évében Boldog Kalkuttai Teréz Anyát a pápa szentté fogja avatni.

Gondoljunk mi is a betegekre, talán úgy is, ahogy ezt egy kislány tette, aki szokása szerint az iskolában mindig két zsebkendőt hordott magánál. A tanárnő megkérdezte ennek a magyarázatát. - Az egyik zsebkendőt én használom, az orrom törlésére, a másikat pedig azért tartom, hogy legyen mivel letörölni a könnyeit annak, aki sír – válaszolta az iskolás gyermek.

Testvéreim! Segítsünk a szenvedő és síró betegeknek, segítsünk embertársainkon, mert csak így tudjuk szolgálni magát az Úr Jézust, melyért egyszer a mennyországban megjutalmaz bennünket. Ámen.”

Docent Pavol Zemko atya ünnepi beszéde szlovák nyelven itt olvasható…

Köszönetet mondunk a szlovák Máltai lovagoknak a nagyszerű szervezői munkájukért!

                     

  

2016. február 18.