Sir Haszilló Ferenc Polgármester - Egy lovag Kecelről
 

Kecel városában az elmúlt évek során igen nemes és szép hagyománnyá vált a helyi nyugdíjasok ünnepélyes köszöntése, melyre az idén 2008. március 30-án és április 6-án került sor. A "Nyugdíjas Napok" rendezvény fõ kezdeményezõje és szervezõje természetesen Kecel polgármestere, Haszilló Ferenc úr - aki tisztelt és szeretett lovagtársunk is egyúttal.

Talán a legtöbben egyetértenek azzal, hogy a lovagi esküvel szentesített, az örök érvényű emberi értékek melletti elhivatottság, elkötelezettség nem szavakban és szép ígéretekben, hanem nemes cselekedetekben, a tenni-akarásban nyilvánulhat meg igazán. S valójában nem is a tettek nagysága számít már, hiszen az  -  ki-ki lehetőségeihez mérten - jelentheti csupán egy mosoly juttatását az arra vágyóknak, ám milliós értékű adományt is. Valójában az a fontos, hogy nem megyünk el behunyt szemmel a problémák, gondok-bajok mellett, hanem segítő szándékkal a kezünket nyújtjuk.
Az előbbiekre szolgál ékes bizonyítékul a hosszú évekre visszanyúló keceli kezdeményezés, a város nyugdíjasainak támogatása, köszöntése.

Sir Haszilló Ferenc polgármester társadalmi szerepvállalása jóval túlmutat a lovagi elhivatottságon - közéleti személyiségként, a rá ruházott hatalomnál, kötelezettségeknél és jogoknál fogva felelősségteljesen kell gazdálkodnia a rendelkezésre álló adottságokkal, lehetőségekkel, hogy szűkebb pátriája számára megteremthesse azokat a feltételeket, amelyek a helyi lakosság életszínvonalának emelkedését szolgálják.

S nem csupán keceli kérdés, az egész országot érintő probléma a nyugdíjas korosztály jelenlegi helyzete - a többeket kínzó létbizonytalanság, a feleslegesség és kilátástalanság érzete, az anyagi ellehetetlenülés.
Kecel városának polgármestere elkötelezetten, nyíltan és tettekkel száll síkra a helyi nyugdíjasok helyzetének jobbításáért, s erre szólítja fel a ma társadalmának vezetőit, embertársait is.
A "Nyugdíjas Napok" rendezvény nem válhatott volna ily kedvelt és szép tradícióvá, ha csupán az idősek évente egyszeri ünnepélyes köszöntéséről, megvendégeléséről, egy kellemes hangulatban eltöltött délutánról lenne szó. Az teszi igazán széppé ezt a kiemelt ünnepet, hogy a meghívott vendégek még a szürke hétköznapokon is érzik a törődést, az odafigyelést, a segítő szándékot, melyet a város önkormányzata, a polgármester úr és munkatársai irányukban tanúsítanak.

A rendezvény sikere - a megható ünnepi köszöntő, a virágok, az ízletes és bőséges fogások, a színvonalas műsor - mind-mind olyan viszont, mint borzongató, fagyos tél után az első melengető napsütés, melyre kortól függetlenül mindannyian vágyunk...

[Forrás: www.kecel.hu]