A Máltai Lovagrend (KMFAP) helyreigazítási kérelme a !!!444!!! szerkesztőség felé
 

Tisztelt !!444!!!

A „Matolcsy támogatásával tart konferenciát a legnagyobb magyar fundamentalista kamuegyetem-lovag” című cikkükben 3 olyan állítás van, amely finoman fogalmazva nem fedi a valóságot, ezért helyreigazításukat kérjük. A cikk Kertész-Bakos Ferencre vonatkozó kitételeivel nem foglalkozunk, mert azok a rendet közvetlenül nem érintik. Kijelentjük, hogy a közösségi főiskolához és a John Henry Newman Oktatási Kft-hez a KMFAP-nak semmi köze nincs. Ami viszont a lovagrendünket illeti, a következőket állítjuk:

1. Nem felel meg a valóságnak hogy Rendünk másolja a Máltai Lovagrendet (bár ebben a formában ilyen szervezet nem működik). A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) humanitárius tevékenysége és jogszerű működése megkérdőjelezhetetlen. Ezt megerősíti az Olasz Köztársaság római bírósága 1955. június 25.-én kihirdetett jogerős ítéletében, a !!444!!!-ben csak másoló lovagrendnek nevezett, tehát legitimitásában megkérdőjelezett rendünket nyilvánította ki az ősi rendnek. Ettől eltérőt állítani csak a tények ismeretének hiánya, vagy tudatos figyelmen kívül hagyása mellett lehet. Azt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy rendünkben több, magas rangú vatikáni diplomata és Őszentsége környezetében dolgozó főtanácsadó lovagtársunk dolgozik, a !!444!!! sommás megállapítása őket becsületükben sérti. Hasonló megállapításra jutott Magyarországon a Tolna Megyei Bíróság is jogerős ítéletében. (Az igaz, hogy nincs hivatalos, azaz diplomáciai kapcsolatunk a magyar kormánnyal, de ezt nem is kértük, sőt a felajánlott állami támogatást, amelyet karitatív célra használhattunk volna fel – elutasítottuk, mert rendünk saját erejéből, tagjai támogatásából végzi humanitárius munkáját.)

2. Nem felel meg a valóságnak az az állítás sem, hogy a Rendi Államot mindössze a 7 felsorolt ország ismeri el. Ennél lényegesen több országgal van diplomáciai kapcsolatunk. Ezt hivatalos okiratokkal tudjuk bizonyítani, amelyeket készséggel bemutatunk.

3. Nem derül ki egyértelműen, hogy ki alapította a Pro Deo egyetemet, az biztos, hogy nem K-BF. A PDSU Közép-európai tudományos alapítvány, Magyarországon jogszerűen bejegyzett, felnőttképzéssel foglalkozó intézmény, amely folyamatosan részt vesz EU projektekben. Mellesleg nem szerénytelenség miatt, csak a példa kedvéért; a világ egyetemeinek mintegy 99 százaléka nincs akkreditálva Magyarországon. Akkor ezeknek az egyetemeknek a diplomája is kamudiploma? Tehát a Pro Deo egyetem által kibocsátott diploma nem kamudiploma.