Felavatták a Máltai Lovagrend (KMFAP) zarándokhelyét, az Isteni Irgalmasság Kő-szentélyét Szlovákiában
 

Különleges és a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) életében egyedülálló eseményre került sor 2016. november 5-én. A Rend Szlovák Nagyperjelsége, Sir Alexander Czellárik, Nagyperjel és Lady Mária Czellárikova kiváló szervezésében zarándoklatot tartott a Szlovákiai Ladce község kőbányája felett található – a Strážské-i hegyekben, a Butkov csúcson, a 765 m magasban emelt – zarándokhelyhez, amelynek része Krisztus keresztútja, a meghitt hangulatú kis kápolna és egy óriási méretű, belső világításával már messziről látható hófehér kereszt. Ami egyúttal ereklyének is számít, mivel a kereszt talapzatába beépítették a Jeruzsálemi Szent Kereszt fájának egy apró darabkáját.

Szlovákia legújabb római katolikus zarándokhelye – hivatalos szlovák nevén: Kamenné Sanktuárium Božieho milosrdenstva (az Isteni Irgalmasság Kő-szentélye) – 2013-tól nyitva áll a zarándokok és az érdeklődők előtt, akik egyre nagyobb számban látogatnak el a lélegzetelállító szépségű helyre. A zarándokhely ötlete, terve, a megvalósítás finanszírozása, s minden részletében nagyon igényes kialakítása (az oda vezető, több kilométer hosszúságú aszfaltút, az erdei keresztút stációi, a gyönyörű kápolna és a méretében és esztétikumában lenyűgöző kereszt) a Považské Cementárne / Felső Vágmenti Cement gyár vezérigazgatójának, Sir Ing. Anton Barcík Máltai lovagnak, a KMFAP Szlovák Nagyperjelség megbecsült tagjának köszönhető. A zarándokhelyre áldását küldte Rómából Őszentsége Ferenc pápa. Sir Anton Barcík szándéka, hogy a Ladce-i zarándokhely Európa, sőt a világ keresztényeinek a zarádokhelyévé váljon.

A lovagi zarándoklaton nagy számban vettek részt a Máltai Lovagrend szlovák lovagjai és dámái, amelyet ünnepélyes lovagi szentmise előzött meg a 2016. október 8-án felszentelt Ladce község római-katolikus Isteni irgalmasság templomában. A templom 2 méter magas oltárképét a hívek és a helyi fiatalok magukkal vitték Krakkóba, a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra, ahol Őszentsége személyesen áldotta meg a Krisztusról készült alkotást. A templom és a plébániahivatal építése is Sir Anton Barcík nagylelkű ajándéka, hiszen ő finanszírozta a modern stílusú, letisztult vonalú, elegáns templom létesítésének költségeit, a község híveinek javára.

A lovagi szentmisét Sir Dr. Martin Klement, a Magisztrátusi Tanács tagja mutatta be paptársaival Sir Doc. Dr. Pavol Zemko, King of Arms, Magisztrátusi káplánnal és Mgr. František Galvánek, a Považská Bystricai kórház lelkészével koncelebrálva. Az Ige liturgiát magyar és szlovák nyelven a KMFAP Szlovák Nagyperjelség dámai és lovagjai olvasták fel, a község hívő lakosainak jelenlétében, akik saját készítésű süteményekkel ajándékozták meg a miséző papokat. A Máltai Lovagrend (KMFAP) Nagymesterének képviseletében H.G. Prof. George Popper, a Rend Nagymesterének általános helyettese, Lady Anna Popper és Sir Tulipán Miklós a Szuverén Ciprusi Rend lovagparancsnoka vett részt az eseményen.

A szertartást követően H.G. Prof. George Popper kihirdette H.M.E.H. Prince José, a KMFAP Nagymesterének 2016./14. számú dekrétumát, amely 2016. október 24-én lépett érvénybe. A dekrétum értelmében a Nagymester a Ladce-Butkov Zarándokhelyet a KMFAP mindenkori hivatalos zarándokhelyévé nyilvánította. A szentmise végén H.G. Prof. Popper átadta Sir Štefan Popa romániai Máltai lovagtársunk fára festett triptikonját Sir Ing. Anton Barcík-nak, s a magisztrátusi káplánokat is szenteket ábrázoló művészi festményekkel ajándékozta meg.

Az újonnan létesült zarándokhelyet már meglátogatta Stanislaw Dziwisz krakkói kardinális, Viliam Judák nyitrai megyéspüspök és Mons. Tomáš Galis, a zarándokhely megyés püspöke, továbbá Elias Vella, máltai páter.

Az ünnepi szertartást követően Sir Anton szíves meghívására a résztvevőket agapén látták vendégül.

                            

2016. november 18.