Mons. Ladislaus Szakál, pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja Adventi üzenete - 2016
 

Papi szolgálatom alatt megfigyeltem, hogy nemcsak Palócföldön, hanem a Garam mentén, Mátyusföldön és itt Csallóközben is sokan ragaszkodnak az adventi szent család-járáshoz. Ennek során kisebb közösségek tagjai gyűlnek össze napról napra más és más otthonban és a Szent Családot ábrázoló kép, vagy szobor előtt együtt imádkoznak és egymást nagylelkűen vendégül látják. Imádkozó közösségeinkben ezzel a régi szép szokással is jelezzük, hogy advent idején folyamatosan úton vagyunk, önmagunk és egymás felé indulunk, a fény felé fordulunk és így készülünk a Karácsonyra. Amikor a szentcsalád-járók a Szentcsalád képével egy újabb otthonba érkeznek, a látogató csoport vezetője e szavakkal köszönti a házban várakozókat:

„Békesség a háznak és minden lakónak! Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, s vele fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását, szent Anyjának, Máriának alázatosságát, Szent Józsefnek szolgáló lelkületét!”

Kedves Dámák és Lovagok! Kedves Barátaim!

Engedjétek meg, hogy a Karácsony közeledtével e levelemmel is elinduljak felétek, bekopogtassak mindnyájatok otthonába és nagy szeretettel köszöntselek Benneteket: „Békesség nektek!” Ebben a köszöntésünkben mindig benne van mindaz, amit az ószövetségi ember így foglalt össze: Shalom alechem! A „shalom” azt jelenti, hogy velünk az Isten, mert a békét csak Isten tudja megadni nekünk és csak akkor élhetünk békében, ha Isten akarata valósul meg az életünkben, ha terve szerint élünk és vagyunk.

Ha az idei adventi időszakban elindultunk egymás felé a családjainkban és ha az elmúlt napokban áhítottuk és kerestük egymás közelségét a lovagrendi családunkon belül, akkor a mi szíveink a szerető Isten követeivé és a szeretet parancsának hűséges végrehajtóivá váltak. Lovagrendünk jótékonyságban gazdag adventi programjai és közösségünk rendezvényei is arra hívtak meg, hogy felebaráti szeretetünket ne az érzelmekben, hanem a tettekben mutassuk meg, mert a Karácsony csak így válik hitből fakadó, felebaráti szeretetre irányuló küzdelmes lelki életünk ünnepévé.

Az elkövetkező napokban is ügyeljünk arra, hogy csak jó szándékot engedjünk be a szívünkbe, hogy csak a szeretet vezéreljen minket, hogy mi legyünk Isten szeretetének angyal-követei; és ha majd a szeretetünket helyezzük bele minden karácsonyi ajándék-csomagba, boldog lesz az, aki ajándékunkat kapja.

Kérjük Istent, hogy felkészüljünk a bennünk újra megszülető hit születésnapjára, hogy újra hinni tudjunk a jézusi szeretet végső győzelmében. Nekünk, Dámáknak és Lovagoknak újra el kell hinnünk, hogy Istenhez tartozunk, az Ő szent családjának tagjai vagyunk, hogy az Isten szeretetének áradása, amely az égből indul, bennünk örvénylik és belőlünk tovább árad, csak akkor gazdagít minket igazán, ha e szeretetnek a sugárzását továbbjuttatjuk embertársaink lelkébe.

Adja az Isten, hogy a Karácsony elmúltával is megmaradjon bennünk a szeretet, hogy együtt érző szíveinkkel továbbra is adni tudjunk és a 2017-es esztendőben is folytatódhasson bennünk és általunk az isteni szeretet forrásának felfakadása és ennek a bőven áramló Szeretetnek szebb életet fakasztó csodája a mi világunkban.

Békesség veletek!

Monsignor Ladislaus Johannes Szakál – Sir Szakál J. László
pápai káplán
a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja

2016. december 15.