A Máltai Lovagrend (KMFAP) helyreigazítási kérelme a 444.hu felé
 

Tisztelt Főszerkesztő úr!

Tiszteletben tartva az újságíró véleményszabadságát, sajnos nem tudjuk tolerálni munkatársa, Czinkóczi Sándor hamis, rendünknek erkölcsi és anyagi kárt okozó állításának megjelentetését. 

Helyreigazítási kérelemmel fordulok Önhöz abban a reményben, hogy az igazság erősebb a mundér védelménél. Tiltakozásunk kétirányú; egyik a rend és az általa alapított állam legitimitására, másik a siófoki szerepünkre vonatkozik.

A siófoki játszótér témájában 2017. július 11-én megjelent cikkükben többször használták a kamu lovagrendi állam jelzős szerkezetet, amely nem csak sértő, de igaztalan állítás is. Több sajtópert nyertünk meg hasonló jelzők alkalmazóival szemben, hivatkozhatnánk ezekre is, de – miközben tiltakozunk, és a helyreigazításhoz ragaszkodunk – úgy gondoljuk, Önnek is megér néhány percet, hogy tisztában legyen rendünkkel, amely nagyon is valós szervezet.

A történelmi időszakokból csak a 11. századi alapítást és egy Napóleon elleni kapitulációt emelek ki, amely a rend több ágra szakadásához vezetett. A korábbi német nagymester lemondott, a rend döntő többsége pedig új nagymestert választott és Észak-Európában működött tovább. A Vatikán a 19. század közepén úgy döntött, hogy megalapítja a Sovereign Military Order of Malta (SMOM) elnevezésű rendet, amely azonban alapvetően eltért a XI. századi alapítók szándékától, amely szerint a lovagrend egyházi- és világi hatalomtól mentes legyen. A két rend vezetői az idők múlásával megállapodtak egymással, hogy azonos országban diplomáciailag nem működik egyszerre mindkét rend, amelyik előbb veszi fel a diplomáciai kapcsolatot az adott országgal, azt akceptálja a másik és nem létesít ott hasonló diplomáciai kapcsolatot. A vatikáni vonal – az egyházi szervezetnek köszönhetően – villámsebesen terjeszkedett, az ősi rend pedig – nagymesterünk bezárkózó politikájának köszönhetően – maradt korábbi állapotában. (Csendesen jegyezzük meg, hogy a II. világháború idején a mi rendünk a francia ellenállókkal működött együtt, a SMOM pedig tagjai közé léptette Göringet és Mussolinit.) Ez a helyzet áll fenn a mai napig Magyarországon is.

A világháborút követően a SMOM kizárólagosságra törekedve szeretett volna az ősi rend jogutódja lenni, ami bírósági perhez vezetett. 1953-ban az Olasz Köztársaság római bírósága kimondta: a mi rendünk, azaz a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend, amely Autonóm Perjelségek Szövetségeként működik, (angol rövidítéssel KMFAP) a tényleges ősi rend, hiszen a SMOM-ot az egyház alapította kevesebb, mint 200 évvel ezelőtt. (Mind a római, mind a későbbi más bírósági okiratok birtokunkban vannak, megtekinthetők.) Magyarországon a SMOM napjainkig nem tud megbékélni a helyzettel és rendszeresen támadja szervezetünket. Ebben szerepet játszanak a nagy befolyással bíró politikusok, akik tagjai, vagy érdekszövetségesei lettek a vatikáni rendnek. Ennek jegyében a rendünkről szóló legtöbb hamis információ a Heti Válaszban megjelent cikkek hamis állításaira hivatkozva jelennek/jelentek meg. Ezek az állítások forrásmegjelölés nélkül végigfutottak a hazai sajtó jelentős részén, ma már bárhonnan lehet hivatkozni, de az állítások hamisak. (Látjuk, Önök máshonnan idéztek.)

Ami a magyar sajtót illeti, éppen a politikai hátszéllel megjelent írásokra hivatkozva, ugyanazon hamis információk alapján született meg nagyon sok cikk vagy állítás – köztük most az Önöké. Tény, hogy előfordulnak állovagrendek – azokhoz nekünk semmi közünk. Tény, hogy a magyar politikai vezetés az egyházi, elsősorban a vatikáni kapcsolatok erősítése érdekében számos intézkedést hozott, ennek egyik "mellékterméke" a SMOM érdekeit zavaró rendünk besározása, amelynek egyik megnyilvánulása volt a Külügyminisztérium közleménye, amelyet viszont követett egy másik, amit elfelejtett citálni a kollégája. Abban a külügyminisztérium kijelenti, hogy bár nem állunk diplomáciai kapcsolatban egymással, konzuli ügyekben azonban kiváló az együttműködés (ebben a közleményben már természetesen nem szerepel az állovagrend kifejezés...). Miközben Őszentsége családügyi főtanácsadója a mi rendünk tagja, az olasz nagyperjelségünk vezetője pedig a vatikáni diplomácia egyik megbecsült tagja, addig hazánkban még mindig a kamu lovagrendnél és annak államánál tartanak.

Mi egy sokvallású, humanitárius rend vagyunk, olyan, amely a tagok saját pénzéből jótékonykodik, nem pedig nagy összegű állami pénzekkel gazdálkodik. Mi a befolyt pénz döntő többségét humanitárius célokra, nem pedig a szervezet működtetésére fordítjuk.

Önök új színt hoztak a palettára, hiszen kamu lovagrendi államot írtak, miközben a rend által alapított terület nélküli állam a nemzetközi jog alanya. Ha csak nem azt hiányolják, hogy a mi államunk nem egy vatikáni bérházban székel... Diplomáciai aktivitásunk az elmúlt években, az új nagymester irányításával indult növekedésnek. Minden bizonnyal nem ismerik az Önök jelzőjét a velünk diplomáciai kapcsolatban álló 16 ország vezetői sem.

Ami a siófoki ügyet illeti:

Rendünk, gyermekeket támogató programja keretében árvaházakat, óvodákat és rászoruló gyermekeket támogat több országban, így Magyarországon is!

Egy játszótér támogatása konkrét terveinkben szerepelt és csak olyan hely jöhetett számításba, amelyet lovagrendünk tagjai preferálnak. Így jött szóba Siófok, ahol akartak játszóteret, csak a finanszírozás hiányzott – ezt vállaltuk el lovagrendünk tagjai javaslatára.

Sajnáljuk, hogy a rend, sőt, lovagi államunk nem naprakész a helyi közösségek belső vitás ügyeiben, ezért is ért minket meglepetés, amikor a példaszerű gyorsasággal felépült játszótérért köszönet helyett elmarasztalást kaptunk.

Összefoglalva:

Kérjük, hogy az eredeti címnek megfelelő nagyságban jelentessék meg: a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend és annak állama – a 444.hu állításával ellentétben – létező rend és állam.

A siófoki "óvoda akciót" a Máltai Lovagrend (KMFAP) helyi tagjainak javaslatára támogattuk, az óvodáért folyó lobby-zásban, megszavaztatásában, még inkább megszavazásában nem vettünk részt.


A helyreigazítás e heti megjelenése után részünkről az ügyet lezártnak tekintjük, annak elmaradása esetén jogi úton kívánunk elégtételt venni a hamis információkért.


Tisztelettel:

Prof. Popper György,
KGC Magyar nagyperjel