A Máltai Lovagrend (KMFAP) 30. Jubileumi Lovagavatási ceremóniája a Béla Kastélyban (Szlovákia)
 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) a Magyar és Szlovák Nagyperjelségek közös szervezésében tartotta 30. jubileumi nemzetközi lovagavatási ceremóniáját 2017. május 5-6. között Szlovákiában, a Chateau Béla gyönyörű termeiben, amelyre 4 kontinens 30 országából érkeztek a résztvevők és a vendégek. Az esemény nemzetközi jellegének megfelelően a 20 új máltai lovag és az egy ciprusi lovag 16 országot képviselt.

A dicsőség napja: 2017. május 5.

Napfényes tavaszi idő fogadta a kastélyba érkező vendégeket, ahol az elhelyezkedés és ebéd után délután kezdődött a hivatalos program. A lovaggyűlésen a posztulánsok találkoztak H.M.E.H. Prince José Nagymesterrel és a Rend legmagasabb rangú vezetőivel, a lovagokkal és a dámákkal. A köszöntők után a résztvevők prezentációt láthattak a Lovagrend tevékenységéről, amelyben kiemelt helyet foglal el a nemzetközi méretekben végzett humanitárius munka, erről a FEMERAID International vezetői adtak számot. Prince José Nagymester és H.G. Prof. George Popper, a Lovagi állam miniszterelnöke a Rend életét és legfontosabb eseményeit kommentálták. Sir Charles Andrew Nagy, a Rend külügyminisztere, miniszterelnök helyettes a külügyi tevékenység eredményeiről tartott beszámolót a résztvevőknek.

  


Ezt követte a jelöltek bemutatkozása és az ajánlók (keresztapa) általi méltatása, hangsúlyozva kvalitásaikat és érdemeiket, amelyek által méltóvá váltak, hogy tagjai legyenek a Máltai Lovagrend, illetve a Szuverén Ciprusi Lovagrend rangos családjának, s a modern korban tovább vigyék a tiszteletre méltó elődök örökségét és öregbítsék a Rend dicső múltját. A lovagjelölti diplomák és a lovagi etika 10 parancsolatba foglalt követelményeinek átadása is ekkor történt.


A kinevezések, az előléptetések és a kitüntetések átadása – a végzett munka elismeréseként – is a Dicsőség napja keretében történt.


A barokk kastély része a kis kápolna, ahol ezúttal intim családi eseményre került sor a lovagok részvételével: Sir Nuno Cosmelli és Lady Claudia fiának, Gustavo Goncalonak a keresztelőjére, amelyet Sir Ladislaus Szakál, pápai káplán, magisztrátusi káplán, Sir Pavol Zemko, magisztrátusi káplán és a csehországi PaedDr. ThLlc. Marcel Puvák celebráltak.

 


A lovagjelöltek számára mindig lélekemelő a közös meditáció ideje – amelynek helyszíne a kastély szépen dekorált vadászterme, - amikor készülve a másnapi avatásra a lovagi jelképek és rekvizitumok megismerése után – a régi szokásnak megfelelően – kicsit elmélyedhetnek a lovagi létben, felidézik a múltbéli hagyományokat és szokásokat.

   


Ezúttal is nagyon jó hangulatú zenés gálavacsora zárta az avatás előtti estét a kastély lovagi jelképekkel gazdagon díszített nagytermében.

      


Az avatás napja: 2017. május 6.

Az avatási szertartás 11.00 órakor vette kezdetét, ahogy megszólaltak a fanfárok, majd a bevonulási zenére a lovagjelöltek érkeztek a terembe és foglalták el helyüket, mint legfontosabb szereplők, az első sorokban. Majd a lovagok és dámák, a társrendek képviselői: Dr. István Fodros, Sao Tomé és Principe magyarországi tiszteletbeli főkonzulja, H.E. Chev. Senator Wolfgang Steinhardt, a CSLI – Lazarus Union nagymestere, a Ciprusi Rend parancsnoka, Sir Ronan Chatellier, a Magisztrátus vallási tanácsának buddhista tagja, Dr. Vranesics Ágnes, a Szent György Lovagrend képviselője, Sir Nagy János, az Ordine di Aquila Romana magyarországi helytartója. Végezetül a Rendi Állam kormányának tagjai érkeztek a terembe.

   


A szlovák, a magyar és a lovagrendi zászlók bevonulásával egy időben elhangzott a három himnusz is.

      


A Nagymester vendégekhez intézett köszöntőjét követően megemlékeztünk az elhunyt lovagtársainkról, - köztük Sir Mario Soares, Portugália volt elnöke, a Lovagrend tagja – és mindazokról, akik betegségük miatt nem lehettek jelen, gyors felépülést kívánva betegségükből. Michal Lorenc – Ave Maria dallama Lady Ágh Lívia előadásában mindannyiukért hangzott fel.


    

Kitüntetés átadásával folytatódott az avatás programja: a Nagymester átadta PaedDr. ThLlc. Marcel Puvák papnak (Cseh Köztársaság) a lovagi jelképeket, a rövid papi köpenyt és a lovagi nyakkeresztet és kinevezését a Rend Magisztrátusi Tanácsába, mint magisztrátusi káplán. Ezt követően Sensei Ronald Stewart Watt (Skócia) méltatása következett és a Biztonság Lovagrend (Order of Security) gyémántokkal ékesített nagykeresztjének átadása.


A lovagrend tagjai különböző vallási felekezetekhez tartoznak, ez a vallási pluralizmus a Magisztrátus vallási tanácsa tagjainak összetételében is híven tükröződik. A lovagi rekvizitumok és jelképek megáldása az összes vallás nevében történt: Sir Mgr. Pavol Zemko, a Rend vallási tanácsának tagja, magisztrátusi káplán mondta el áldását. A ceremónia gazdag zenei programjának csúcspontja most is Tosca imája volt, Lady Lívia katartikus tolmácsolásában, igazi lelki és zenei élményt nyújtva a lovagjelölteknek közvetlenül az avatás előtt és az Orangerie zászlókkal pompásan feldíszített termét zsúfolásig megtöltő vendégeknek.


19 Máltai lovagjelöltet és 1 dámajelöltet avatott fel a Nagymester a lovagok és dámák asszisztenciájával: a lovagi eskü aláírását és a zászló csókot három kardérintés követte, majd a nyakkereszt (hölgyeknek a mellre tűzött masnis kereszt) – mint a védelmet nyújtó pajzs jelképe – felkötése, a lovagi palást vállra terítése – mint a testvériség jelképe – a térdelő személy sarkának sarkantyúval érintése. Ez a szimbolikus gesztus a lovagok lovas múltjára utal.

         


Zenei szünet után következett a Szuverén Ciprusi Rend lovagavatása. A Rend zászlaja és avatási kardja váltotta fel a Máltai Lovagrend zászlaját és kardját. H.G. George Popper a Szuverén Ciprusi Rend nagykancellárja rövid beszédben ismertette a Rend történetét, amely, mint a Máltai Lovagrend katonai szárnya a KMFAP szövetség elit csoportja, és 900 éves rendkívül izgalmas története során mindvégig nagyon kis létszámú, de annál nagyobb követelményeknek megfelelő lovagot tudhatott tagjai között. H.M.E.H. Prince José Nagymester ezúttal egy jelöltet avatott, aki felölthette a Ciprusi lovagok, más néven a Kard és Csend titokzatos lovagjainak sötétkék-piros palástját, s viselheti ráhímezve az ezüst kard jelképét és rajta a Silencium S betűjét, illetve nyakkeresztjükön ábrázolva.

Az avatás mindenki számára kedves és üdítő pillanata az apródavatás volt. Ezek a gyermekek és fiatalok testesítik meg a jövőt, s talán egyszer közülük kerül ki a jövő nagymestere, mondta Prince José Nagymester, miközben a jelenlévő apródok és apródkisasszonyok a nagymesteri trónus elé járultak, hogy segítsenek az avatandó gyermekeknek. Két gyermek ölthette fel a Máltai Lovagrend apródjainak piros-fehér köpenykéjét. Lady Lívia Dal a Holdhoz (Dvorák: Rusalka) c. áriájával zárult a mindenkiben felejthetetlen emléket hagyó esemény.


Megragadva az alkalmat ezúton is gratulálunk az újonnan avatott lovagoknak és dámáknak. Reméljük, hogy mihamarabb megtalálják helyüket a Rend megfelelő nyelvi perjelségében, vagy nagyperjelségében. Számítunk elkötelezettségükre, önzetlen munkájukra, amellyel a nagy múltú Jeruzsálemi Szent János Rend, későbbi nevén Máltai Lovagrend rangját és elismertségét erősítik szerte a világon, méltóképpen dicső elődeinkhez, különös tekintettel a lovagok legfőbb tevékenységére a XXI. században, a humanitárius munkára, a rászorulók érdekében, faji, vallási, politikai és nemi megkülönböztetés nélkül.

A Lovagrend vezetősége nevében köszönetet mondunk minden közreműködőnek a sikeres avatás érdekében végzett jó és odaadó munkájáért. A tavaszi pompájába öltözött kastélykertben történt közös fotózás után gazdag büféebédre invitáltuk a vendégeket a kastély szalonjaiba.

Az avatás napja a nagyszabású 21. Lovag és Testőrbállal zárult Budapesten, a Marriott Hotel Báltermében, amelyen mintegy 160 résztvevő vacsorázott, koktélozott, táncolt a kitűnő zenére, pózolt a jelmezes emlékfotókhoz, szivarozott a teraszon és élvezte a hajnalig tartó bál fantasztikus hangulatát.


2017. június 24.