„Legyél Te is Angyalka 2017” – Karácsony Pécelen a Máltai Lovagrend (KMFAP) részvételével
 

 

2017. december 16-án, immár 5. alkalommal tartottak nagyszabású közösségi karácsonyi ünnepséget és ajándékozási akciót Pécelen a Szemere Pál iskola aulájában. Ezúttal Pécel város és területéhez tartozó 329 gyermek és kísérői töltötték meg zsúfolásig a feldíszített nagytermet.

A támogatók, akik az alkalomhoz méltóan az „Angyalka” szerepét töltötték be, időben megkapták a gyermekek kérését, s így december 16-án, szombaton a hatalmas mennyiséget képviselő legváltozatosabb ajándékok gyönyörűen becsomagolva és rendszerezve várták jövendő kis tulajdonosaikat. A be nem avatottak csak a csomagok formájából következtettek arra, hogy mi szerepelhetett a gyermekek kézzel írt és a támogató személynek vagy szervezetnek címzett levelében.

Minden esetre több órán keresztül tartott az ajándékok személyes átadása. De mielőtt erre sor került, a helyi zeneiskola tanulóinak zenés műsorát élvezhette a közönség.

Ezt követően Sir Szöllősi Attila Pécel polgármestere köszöntője hangzott el, majd a térség parlamenti képviselője Szűcs Lajos üdvözölte a jelenlévőket.

Prof. Popper György, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) nagymesterének helyettese szólt a gyermekekhez, a Rend nevében, amely az idén is 30 péceli gyermek megajándékozását vállalta a Lovagrend által létrehozott humanitárius tevékenységet szolgáló nemzetközi pénzügyi alapból ("Sir Helme Antar" International Orphan Program), amellyel a KMFAP évek óta támogatja az árva, félárva és nehéz sorsú család gyermekeinek képzését, oktatását is, több országban.

A gyermekek vidáman és igazán türelmesen várták az ajándékok átadásának ünnepélyes pillanatait, amikor a gyümölcsök nevét viselő csoportok minden egyes tagját név szerint a színpadra szólították és átadták a névre szóló ajándékot. A gyermekek pedig emlékül átnyújtották a levelük borítékba zárt eredeti példányát a saját Angyalkájuknak. A KMFAP idén is nagy szeretettel vett részt ebben a nemes és önzetlen kezdeményezésben, amely Pécel város vezetőinek ötletéből született és nagy örömet okoz a gyermekeknek, amiről személyesen is meggyőződtünk, látva az örömteli gyermekarcokat a csomagok kibontása után.

        

Külön elismerés jár a szervezőknek fáradhatatlanul, odaadással, hozzáértéssel és nagyon hatékonyan végzett munkájukért: a Péceli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, Mészáros Éva példás irányításával és 8 munkatársának, köztük Szöllősi Évának, a Péceli Nyugdíjas Klubnak, Harmati Katalin vezetésével, valamint a Pécel Dojo Karate Klub 12 tagjának, Kalmár Csaba vezetésével és más önkéntes segítőnek.

Összesen mintegy 50 fő dolgozott a karácsonyi ünnepség előkészítésén és méltó lebonyolításán. Ezek a nagyszerű emberek a különböző szervezetek égisze alatt egész évben is igazi angyalkaként gondoskodnak a gyermekekről és a családokról.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége 2018-ban is örömmel vállalja a Karácsonyi Angyalka megtisztelő szerepét a péceli gyermekek javára.

                

2017. december 18.