A Máltai Lovagrend (KMFAP) átadta 2017. évi tanulmányi célú támogatásait Kiskőrösön a kedvezményezett gyermekeknek
 

Az idei adventi időszakban ismét több településen, sok nehéz sorban élő gyermeknek és fiatalnak nyújtott tanulmányi támogatást a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP), amelynek pénzügyi alapja évekkel ezelőtt jött létre külföldi és magyar lovagtársai adományainak köszönhetően.

    

A „Sir Helme Antar International Orphan Program” nevű kezdeményezés célja, hogy hatékonyan hozzájáruljon az árva és félárva gyermekek oktatásához és képzéséhez. A Rend nagy jelentőséget tulajdonít az oktatásnak, mint az életesélyt nagy mértékben elősegítő és meghatározó tényezőnek. Magyarországon évek óta különösen sok gyermek részesül az alapítványból, amely arra törekszik, hogy optimális módon ossza el az e célt szolgáló támogatást.

Idén Kiskőrös és vonzáskörzetéhez tartozó 19 árva, félárva és nehéz sorsú gyermek kapott oktatási célú támogatást, amelynek átadására 2017. december 20-án került sor a Rend helyi tagjainak szervezésében, Lady Török Erzsébet – Humanitárius igazgató vezetésével, akinek felkérésére a térség iskoláinak vezetői javaslatot tettek a leginkább támogatásra szoruló gyermekekre.

A városháza karácsonyi hangulatú dísztermében tartott átadási ünnepségen a támogatásra ajánlott gyermekeken és az iskolák képviselőin kívül megjelent a Lovagrend képviseletében Sir Domonyi László, Kiskőrös polgármestere, H.G. Prof. Popper György, Lady Popper Anna, Sir Bánó István Miklós és Sir Kotlár Attila.

 

Lady Török Erzsébet az ünnepi időszakhoz méltó szavakkal köszöntötte a megjelenteket és hangsúlyozta a Lovagrend és személyes elkötelezettségét a rászorulók megsegítése iránt, amelyet évek óta tettekkel bizonyít, Kiskőrösön is. 

Majd Sir Domonyi László, Máltai lovag mondott rövid beszédet, megköszönve azt a kitüntető figyelmet, amellyel a Lovagrend évek óta támogatja a városban és a régióban rászoruló gyermekeket.

Ezután Prof. Popper György, a KMFAP Nagymesterének általános helyettese, Magyar Nagyperjel emelkedett szólásra, aki a Lovagrend humanitárius munkájának ismertetése kapcsán elmesélte a jelenlévő gyermekeknek és kísérőiknek az International Orphan Program névadója – Sir Helme Antar – életének rendkívüli történetét. Ezt azzal a nem titkolt céllal tette, hogy tanulságul szolgáljon: hogyan lett egy nehéz sorsú afrikai gyermekből kitartóan és szorgalmasan végzett tanulmányainak, elhatározottságának köszönhetően nagyon sikeres üzletember, aki nagylelkű támogatója a rászorulóknak, nem felejtve el, honnan indult az élete. A Nagyperjel úr biztosította a város polgármesterét, hogy a Lovagrend támogatási akciója a jövőben is folytatódik. Az adományokat és vele a karácsonyi édességcsomagokat – az utóbbi Sir Bánó István lovagnagytiszt ajándéka – köszönettel fogadták a gyermekek.

          

A házigazdák ajándékokkal kedveskedtek a Máltai Lovagrend jelen lévő tagjainak. Baráti hangulatú megvendégeléssel és beszélgetéssel fejeződött be ez az örömteli nap.

  

     

2017. december 22.