Mons. Ladislaus Szakál, pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja húsvéti üzenete - 2018
 

Kedves Dámák és Lovagok!

Nagypénteken azt éljük át, hogy Jézus értünk adta önmagát, mint ártatlan bárány. A halálával legyőzte a halált és szeretetével kivétel nélkül minden embert magához emelt. A nagypéntek arra hív, hogy szeretetünket mi is kiterjesszük embertársainkra és mindenkire a környezetünkben. A húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe. Jó, hogy ezt tavasszal ünnepeljük, mert ilyenkor a természet is kifejezi a húsvét lényegét. Megcsodáljuk a természet tél felett aratott győzelmét és újjáéledését, s ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált és feltámadt.

Húsvétkor azt az örömhírt hirdetjük, hogy Jézus Krisztus feltámadásával új korszak kezdődött az emberiség történetében, azóta a világosság erősebb a sötétségnél, a jó erősebb a rossznál és az igazság erősebb a hamisságnál. Húsvéti ünneplésünk középpontjában kétségkívül az élet diadala áll. Ilyenkor nemcsak Jézus szenvedését és halálát szemléljük, hanem az Ő feltámadott életét. Ez nagyon fontos számunkra. A feltámadásba vetett hit új távlatokat nyit nekünk és általuk a halálon túlmutató életcéljaink lehetnek.

Az egyházi művészet a középkorban és a reneszánsz korában a feltámadott Jézus Krisztus személyét úgy ábrázolta, mint a mennybe visszatért megdicsőültet. Ma sokkal inkább azt ünnepeljük és azt éljük meg húsvétkor, hogy köztünk van és éppen az Ő boldogságot adó szenvedése és a halálból való feltámadása segít nekünk abban, hogy már itt, a földön húsvéti életet éljünk.

Lovagrendünk minden vezetőjének és tagjának, a Dámáknak és a Lovagoknak áldott és örömteli húsvéti ünnepeket kívánok nagy tisztelettel és szeretettel.

Monsignor Ladislaus Joannes Szakál
pápai káplán
a KMFAP Magisztrátusi káplánja

2018. március 29.