A Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi Szék 2018. április 12-i Sajtóközleménye
 
A Magisztrátusi Szék meglepve értesült arról, hogy a Szlovák Köztársaságban egyes sajtóorgánumok állovagrendnek, csalóknak állítanak be minket. A megjelent hamis állításokkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozat kiadását tartjuk szükségesnek és indokoltnak:

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) terület nélküli állam és ebben a minőségben a nemzetközi jog alanyaként tart fenn számos ENSZ tagállammal bilaterális diplomáciai és vagy konzuli, illetve egyéb kapcsolatokat. Diplomáciai tevékenységünk végzéséhez – az államok közösségével egyezően – diplomata útlevelet bocsátunk ki, amelynek használatát – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – szigorúan szabályozzuk.

Humanitárius tevékenységünk a világ számos országában kiterjedt és elismert. Így Szlovákiában is az aktív Szlovák Nagyperjelség több humanitárius akció szervezésében vett és jelenleg is vesz részt.

A hamis állításokkal ezen humanitárius tevékenységek jövőbeni hatékonyságát veszélyeztetik olyan újságírók, akik láthatóan a tények ismeretének teljes hiánya miatt vagy azok elferdítésével vezetik félre a közvéleményt.

Noha a Vatikán által irányított és finanszírozott „új pápai intézmény” (olasz bírósági ítélet 1955) a SMOM nem tekinthető az ősi rend jogszerű örökösének és nem szuverén, mégsem vitatható nemzetközi jogalanyisága, hiszen csakúgy, mint az általunk jogszerűen képviselt ősi lovagrend (olasz bírósági ítélet 1955) számos országgal tart fent diplomáciai kapcsolatokat.

Az elmúlt évtizedekben bírósági ítéletek sokasága – egyebek mellet az Európai Unióban is –nyilvánította ki egyértelműen nemzetközi jogalanyiságunkat és szuverenitásunkat. 

Szuverenitásunk gyakorlásának elemei a diplomáciai kapcsolatok fenntartása mellet egyebek között, okmány kibocsátási, kitüntetési, pénzverési jogosultságunk és különböző állami intézmények működtetése. Ökumenikus tanácsunkon keresztül kiváló kapcsolatokat ápolunk számos vallással. Diplomáciai tevékenységünk sokszor lépett eredményesen, amikor a hagyományos diplomácia megbukott és szolgálja a nemzetek békés egymás mellett élésének a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának ügyét. Több országban sikeresen segítjük elő jelentős befektetések és fejlesztési projektek létrehozását.

Büszkék vagyunk a négyezer Lovagra és Dámára, akik a világ több mint hatvan országában a gazdaság a tudomány vagy a művészetek jeles képviselői a társadalmi haladás és fejlődés úttörői. 

Szlovákia erős, büszke és független állam, amelynek belügyeibe semmilyen formában nem kívánunk beavatkozni, de azt sem tűrjük el, hogy nevünket belpolitikai csatákhoz használják fel. Ebből kifolyólag felszólítjuk valamennyi érintett sajtóterméket, hogy állításaikat igazítsák helyre, amelynek elmaradása esetén kénytelen leszünk a szükséges jogi lépéseket megtenni. 

Megfontolás tárgyává tesszük, hogy a közeljövőben, Bratislavában sajtókonferenciát tartunk, ahol bemutatjuk a valóságot és készséggel válaszolunk az újságírói kérdésekre.

Magisterial See
AUBURN/NEW YORK/ USA
 

The News Agency of the Slovak Republic (Tlačová agentúra Slovenskej republiky – TASR) által kiadott kommuniké:

http://www.tasr.sk/ots/ots-vyhlasenie-uradu-magistratu-zvrc/23178-clanok.html