A Máltai Lovagrend (KMFAP) 33. Lovagavatási ceremóniája Miamiban (USA)
 
Komoly előkészítés előzte meg a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) a Floridai Bailiwick hathatós közreműködésével szervezett 33. Lovagavatási ceremóniáját, amelyet 2018. február 10-én a floridai Miamiban tartottak.

 

A Máltai Lovagrend központja az 1960-as, 70-es és 80-as években az USA-ban, New Yorkba áthelyezett székhelyén volt, s ez az időszak igazi aranykor volt a Rend modernkori történetében. A különleges kegyelmi állapot akkori Nagymesterünk H.M.E.H. Lorenzo De Valitch patriarcha rendkívül aktív és legmagasabb szinten, hivatalos formában is több ízben elismert, 26 évig tartó nagymesteri tevékenységének köszönhető, amikor az amerikai társadalom számos kiemelkedő személyisége lett megbecsült tagja a Lovagrendünknek. Több dokumentum igazolja, hogy életük során mindig nagyon büszkék voltak lovagi mivoltukra és személyük által, tetteikkel tovább öregbítették a Rend rangját és hírnevét, legtöbbjük sajnos ma már nincs az élők soraiban. Ezeket a rendkívüli embereket nagy elődeink közé soroljuk, akik példaként szolgálnak a mai generációknak. Az ő és Nagymesterünk érdeme az, hogy az USA Kongresszusa három alkalommal emlékezett meg a Szuverén Ciprusi Rend (1967, 1973) és a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrendről (1984) üléseik napirendje keretében, amit nagy megtiszteltetésnek tekintünk. Az erről készült hivatalos közlemények (Congressional Record) itt – és honlapunkon is megtekinthetőek -, amelyeket becses dokumentumaink között őrzünk. A zárórészeikben igen figyelemre méltó névsorok találhatók a Rend akkori tagjairól. Hála a közösségi médiának egyes korábbi lovagtársaink, vagy azok utódai megtalálták Rendünket, s így sikerült több személlyel is élő kapcsolatot kialakítani.

(Ezúttal is fontos emlékeztetni, hogy a működése során az európai országokban és az USA-ban óriási tekintélyt kivívott és rendkívül eredményes munkát végzett néhai Nagymesterünk H.M.E.H. Prince Lorenzo De Valitch patriarcha – a francia ellenállási mozgalom hőse és a Légion d'honneur kitüntetettje. Halála után a Lovagrend tevékenységének fő színtere Európába tevődött át, ahol a nagy taglétszámú Olasz Nagyperjelség aktív működésével folytatódott a Rend élete.
Majd a 2000-es évektől kezdve a KMFAP tevékenységének helyszíne ismét áthelyeződött, ezúttal Közép Európába, ahol a magyar és a szlovák lovagok elkötelezett lovagi szemléletének és odaadó és hatékony munkájának, s nem kevésbé H.M.E.H. Prince José Nagymester és helyettese H.G. George Popper távlatos koncepciójának, továbbá a régió és a tengeren túl új országaiba történt nyitásnak köszönhetően tovább nőtt a Rend elismertsége. Ez a történelmi léptékű fejlődés és változás kétségkívül nagyban hozzájárult a Rend máig tartó dinamikus működéséhez.)

Ebben a szellemben zajlott a jelöltek és a szervezők készülődése az avatási ceremóniára, ezúttal Miami egyik legexkluzívabb helyszínén, a Hotel InterContinental Elnöki lakosztályában, feldíszítve a Lovagrend jelképeivel.
H.G. George Popper, a Nagymester általános helyettese üdvözlő és az eseményt méltató szavai között kiemelt hangsúlyt kapott a Lovagrend legfőbb tevékenységéről, a humanitárius munkáról szóló tájékoztatás. Ezután következett a Máltai Lovagrend történetének ismertetése, amelyet a jelöltek nagy figyelemmel hallgattak. Majd a lovagjelöltek aláírták a lovagi esküt, átvették a posztulánsi diplomát és a Lovagi 10 parancsolatot. A posztulánsok bemutatása ezúttal is az ajánlók, továbbiakban keresztapák feladata volt. Az avatás a szokásos protokoll szerint, a lovagi hagyományok figyelembevételével zajlott, amerikai és magyar lovagtársaink és az avatás ceremóniamestere Sir Massimiliano Turi közreműködésével.

 
A jelöltek, a lovagok és a dámák, majd a Rend tisztségviselői bevonulása után elhangzott az amerikai és a KMFAP himnusz. A jelenlévők a következő országokat képviselték: USA, Venezuela, Panama, Kuba, Olaszország, Magyarország és Japán.

Közvetlenül az avatás előtt Sir James Angleton, Floridai Bailiwick felolvasta H.M.E.H. Prince José Nagymesternek az avatandókhoz szóló üzenetét, amelyben lelki és szellemi támogatásáról biztosította a percekkel később már a lovagi jelképeket: a nyolc csúcsú nyakkeresztet és lovagi palástot viselő lovagokat.

 

Az avatást H.G. George Popper végezte, a Nagymester által ráruházott jogkör és felelősség értelmében. Ezen az avatási eseményen öt új lovaggal gyarapodott a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend, a KMFAP:


• Sir Alfredo MOLEDO JULIÁ (Cuba)
• Sir Roberto MUÑOZ (Venezuela) 
• Sir Ignacio Enrique OBERTO ANSELMI (Venezuela) 
• Sir Luis Alfonso OBERTO ANSELMI (Venezuela) 
• Sir Juan Jose RENDON DELGADO (Venezuela) 

   

Gratulálunk és büszkék vagyunk új lovagjainkra, akik kivétel nélkül nagyszerű és rendkívül sikeres emberek, eddigi életútjukkal és teljesítményükkel egyértelműen méltók erre a megtisztelő elismerésre. Kedves új lovagok, legyetek üdvözölve lovagtársaitok népes táborában!

Ezt követően került bejelentésre a Floridai Bailiwick Floridai Perjelséggé történt előléptetése, tekintettel az eddig végzett kiváló munkájukra és a lovagok számának növekedésére. H.G. George Popper átadta Sir James Angleton Floridai Perjelnek a kinevezési okmányokat.


A bensőséges hangulatú és színvonalas avatás megszervezéséért és lebonyolításáért a közreműködőknek - Sir James Angleton, Sir Massimiliano Turi, Sir Manuel Gonzales, Lady Popper Anna, Sir Péter Polyák, Mrs. Sárközy Fanni - tolmácsolt köszönetnyilvánítás után a hotel különtermében tartott pompás fogadásra invitálták a résztvevőket.


2018. március 12.