Első- és Másodfokú Bírósági Ítéletek – Nagy Károly András feljelentette a Máltai Lovagrend (KMFAP) vezetőit
 

2019 márciusában Nagy Károly András (Charles) feljelentette a magyar bíróságnál a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) nagymesterét, valamint a lovagrend főügyészét személyiségi jogai sérelmére elkövetett – rágalmazás – ügyben! 

Íme az elsőfokú bíróság ítélete:

A Budai Központi Kerületi Bíróság Budapesten, a 20l9. jú1ius 9. napján – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

VÉGZÉST:

A bíróság a rágalmazás vétsége [Btk.226. $ (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja] miatt José Manuel Costa Da Veiga Cosmelli feljelentett ellen indult büntetőeljárást megszünteti.

Az elsőfokú bíróság végzése itt olvasható:
Íme a másodfokú bíróság ítélete:

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság Budapesten, a 2019. szeptember hó 20. napján tartott tanácsülésen meghozta a következő 
VÉGZÉST

A rágalmazás vétsége miatt José Manuel Costa Da Veiga Cosmelli ellen indult büntető ügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság 2019. évi július hó 9. napján meghozott 24. Bpk.1172/2019/2. számú végzését helybenhagyja.

A másodfokú bíróság végzése itt olvasható:
Továbbá értesítünk mindenkit, hogy a Charles és családtagjai által szervezett “Cryptotari” ügyhöz a Lovagrend nem adta hozzájárulását. Nagy Károly András ezt privát üzletként indította azzal az ígérettel, hogy a cég a KMFAP humanitárius akcióit fogja támogatni! A Lovagrend és annak vezetői nem vállaltak semminemű partnerséget a projektben!


2019. október 7.