Sir Prof. Pavol Zemko, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja Adventi üzenete – 2019
 
Kedves Dámák és Lovagok!

Nemrég zarándokúton voltam a Szentföldön. Meglátogattuk a szent helyeket: Betlehemet, Jézus Krisztus születése helyét, a Születés Templomát, a Betlehemi Tejbarlangot és a Pásztorok mezejét, Názáretben az Angyali üdvözlet Bazilikát és a Szent József templomot. Mindkét városba nagyon sok zarándok érkezett a világ minden részéből, akik biztosan – ahogy én és a csoportom tagjai is – azért imádkoztak, hogy legyen béke mindenhol. Legyen békesség elsősorban a lelkünkben, családjainkban és magában Izraelben, valamint az egész Isten által teremtett világon! Igaz meghatódottsággal énekeltük ott és kívántuk: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominubus – Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség az emberek között!


Rendünk drága vezetői, tagjai és a Rendünkkel rokonszenvezők és támogatók!

Őszintén és tiszta szívemből kívánok mindnyájuknak békességet! Kérem és kívánom, hogy békesség töltse el az Önök családját, Rendünk közösségét, bárhol is élnek világon, vagy ahol Krisztus születését ünneplik.
Ez a kívánságom azok számára is, akikkel majd az új esztendő, 2020. első óráit ünneplik. Keresztelő Szent János, Alamizsnás Szent János és Szent II. János Pál könyörögjenek érettünk!
Sir Prof. Dr. Pavol Zemko
Magisztrátusi Káplán
King of Arms2019. december 9.