Sir Martin Klement, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja Adventi üzenete – 2019
 

Tisztelt Lovagok és Dámák!

A karácsonyt sajnos többnyire zajosan ünneplik, jó lenne nagyobb csend, hogy halljuk a Szeretet hangját.

Ferenc pápa így buzdít bennünket:
Karácsony Te magad vagy, ha elhatározod, hogy minden nap újra megszületsz, és Istent lelkedbe fogadod.
A karácsonyfa Te magad vagy, ha szilárdan állsz az élet viharaiban.
A karácsonyi dísz Te magad vagy, ha erényeid lesznek a színek, amelyek széppé teszik életedet.
A karácsonyi harang Te magad vagy, ha hívod és összetartod magad körül az embereket.
A karácsony fénye is Te vagy, ha életeddel, jóságoddal, türelmeddel, örömöddel és nagylelkűségeddel megvilágítod mások útját.
A karácsonyi angyal is Te vagy, ha a béke, az igazság és a szeretet üzenetét hirdeted az egész világon.
A karácsonyi csillag is Te vagy, ha valakit elvezetsz az Úrral való találkozáshoz.
Te vagy a Napkeleti Bölcs is, ha alázatosan és viszonzás nélkül adod másnak a legjobbat.
A karácsonyi ének is Te vagy, ha megteremted lelkedben a belső harmóniát.
A karácsonyi ajándék is Te vagy, ha igaz barátja és testvére vagy minden emberi lénynek.
A karácsonyi jókívánság is Te vagy, ha megbocsátást és megbékélést gyakorolsz, még ha szenvedsz is.
A karácsony esti vacsora is Te vagy, ha kenyérrel és reménnyel jóllakatod a szegényt a környezetedben.
Te vagy a karácsonyi éjszaka, amikor alázatosan és figyelmesen elfogadod a Világ Megváltója csendjét, zaj és pompás ünnepségek nélkül.
Te vagy a bizalom, a tapintat és a belső béke a soha véget nem érő karácsonyban, amely általad hozza el az isteni királyságot.
Teljes szívemből kívánok mindenkinek kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és szeretetteljes új naptári évet!

Sir Martin Klement
Magisztrátusi Káplán

2019. december 12.