A Nagy Magisztrátusi Szék 09-2008 számú Dekrétuma
 

JERUZSÁLEMI SZENT JÁNOS SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND
AUTONÓM PERJELSÉGEINEK SZÖVETSÉGE

Nagy Magisztrátusi Szék

09/2008. SZ. MAGISZTRÁTUSI HATÁROZAT

A jelen levélben tudatjuk minden Dámával és Lovaggal, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége minden tagjával, hogy

Mi, Jose, Isten kegyelméből a Ciprusi Szuverén Rend Örökös Régense és Nagykancellárja, a Villedieu-i Szentháromság Perjelség Örökös Nagypriorja, és lovagtársaink akaratából a Máltai Lovagrendként is ismert Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége Nagymester-Régense, az Alapszabály által ránk ruházott hatalomnál fogva, és

több okból kifolyólag, államfői és a Szövetség Kormányának elnöki tisztségében, az alkotmányos jogaink az Alapszabály VI. fejezetének 7. és 8. cikkével összhangban történő gyakorlása által 2008/06. sz. magisztrátusi határozatban új Kormányt neveztünk ki, amely említett határozat nem újította meg Sir Dr. Braun Gyula külügyminiszteri kinevezését, részben azért, mert az említett személynek egyrészt nehézségeket okozott a csapatmunkához való alkalmazkodás, másrészt számos incidens okozója volt más Lovagokkal és Dámákkal, valamint a többi Miniszterrel szemben; illetve más okokból is, amelyek kellő indokként szolgáltak a döntés meghozatalához, de mindezek ellenére tiszteletreméltó és megbecsült pozíciót ajánlottunk fel a Szövetség más tevékenységi területén belül;

azonban Sir Dr. Braun Gyula a fent említett Határozatot követően benyújtotta tisztjéről és lovagi címéről történő lemondását, és később, a hierarchia szolgálati útjainak valamint az engedelmesség és lojalitás alapelveinek teljes mellőzésével közvetlenül, tudomásunk nélkül "Válsághelyzet" címmel levelet küldött számos Lovagnak és Dámának lemondólevelének egy példányával együtt, az előbbi levelet két külön változatban, angol és magyar nyelven elkészítve;

figyelembe véve, hogy egyetlen lovag sem mondhat le lovagi címéről, mivel a lovagi cím egy életre szól, és azt csak a Szövetségből történő kizárással lehet elveszteni;

figyelembe véve, hogy az említett "Válsághelyzet" című, számos Lovagnak és Dámának címzett levelében Sir Dr. Braun Gyula olyan tényeket közöl, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, és fenyegetéseket fogalmazott meg azzal a kifejezett céllal, hogy nyugtalanságot keltsen a címzettekben, és nyomást gyakoroljon ránk a "fenti határozat azonnali visszavonása vagy azonnali lemondásunk" követelése céljából nagymester-régensi tisztségünkből, amelyre minket a Magisztrátusi Tanács egyhangú szavazással, szabályszerűen választott meg, majd a közelmúltban erősített meg és hirdetett ki;


JERUZSÁLEMI SZENT JÁNOS SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND
AUTONÓM PERJELSÉGEINEK SZÖVETSÉGE

Nagy Magisztrátusi Szék

figyelembe véve, hogy az említett levélben olyan kijelentések találhatók, mint pl. "A Rend teljes alkotmányos szervezete kihívásokkal küszködik, és sokan úgy vélik, hogy a "Monarchia" napjai véget értek." Ez egyértelmű kísérlet a választott Nagymester, Államfő és a Kormány Elnöke lemondatására, a Rend, az Unió és az Állam joghatóságának bomlasztására, valamint megosztottság, bizonytalanság és egy valóságban nem létező válság érzetének keltésére a Lovagokban és Dámákban;

figyelembe véve, hogy az említett levél egyértelműen kimeríti a zendülés, valamint a hazugságok és fenyegetések által történő lázadásra felhívás fogalmát, a cselekmény az Állam alkotmányos rendje és stabilitása megdöntési kísérletének minősül, és egyértelműen megsérti a Szövetség Diplomáciai Testületére vonatkozó, a Szövetség Alapszabálya XIX. fejezetének 4. cikkében meghatározott titoktartási kötelezettséget;

figyelembe véve, hogy az említett levélben Sir Gyula megszegte lovagi esküjét, amelyben ígéretet tett és felesküdött arra, hogy "örök hűséget és engedelmességet fogad a Régensnek, és rajta keresztül a Rend többi Méltóságainak a Rendet, annak fegyelmi szabályait, valamint a helyes magatartást érintő ügyekben";

figyelembe véve, hogy miután lehetőséget adtunk Sir Dr. Braun Gyulának levelei visszavonására és tetteinek újragondolására, ő fenntartotta véleményét, és miután számos kísérletet tettünk a helyzet megoldására, egy különösen durva e-mail üzenetet küldött nekünk, amelyben további hazugságok, fenyegetések, és elfogadhatatlan követelések szerepeltek, és "primitív emberekként" hivatkozott a többi magyarországi Lovagra és Dámára;

figyelembe véve, hogy a Nagymester egyik fő feladata az Egység, a Rend, a Fegyelem és a Hierarchia fenntartása és megőrzése a Szövetségen belül;

figyelembe véve az Alapszabály VI. fejezetének 3. cikkét, amely kifejezetten úgy rendelkezik, hogy "A Szövetségre vonatkozó összes ügyben a Nagymester-Régens döntései véglegesek, megdönthetetlenek és megmásíthatatlanok.";

miután az ügyben konzultáltunk mind a Szövetség Nagymester helyettesével, mind a Magisztrátus Békebíróságával (korábban Becsületbíróság);

a tényeket az Alapszabályunknak megfelelően mérlegelve és figyelembe véve,

a következő határozatot hoztuk:

1. CIKK
Sir Dr. BRAUN GYULÁT KIZÁRJUK, ÉS ÉLETE VÉGÉIG SZÁMŰZZÜK a Szövetségből, és megfosztjuk minden korábbi jogától és címétől, valamint azok használatától, és megtiltjuk, hogy Szuverén Lovagrendünk tagjaként mutatkozzon be, és e címet viselje.

2. CIKK
Mr. Dr. Braun Gyula köteles a Nagymester általános helyettesének vagy a Nagymester általános helyettese által kijelölt Lovag számára átadni a birtokában levő külügyminisztériumi iratokat valamint diplomata-útlevelét, amely a mai naptól számítva érvénytelennek minősül.

JERUZSÁLEMI SZENT JÁNOS SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND
AUTONÓM PERJELSÉGEINEK SZÖVETSÉGE

Nagy Magisztrátusi Szék

3. CIKK
A jelen Magisztrátusi Határozat a mai naptól hatályos.

A jelen határozat három példányban készült a Nagy Magisztrátusi Szék helyszínén az Úr 2008. évében március hónap 3-ik napján, aláírásunkkal és a Nagy Magisztrátusi Szék pecsétjével ellátva.

[bélyegző]
[alírás]       

09-2008 számú Magisztrátusi Határozat angol nyelven