A Máltai Lovagrend (KMFAP) 40. „jubileumi” Lovagavatási ceremóniája Miamiban (USA)
 
2020. február 23-án történelmi jelentőségű lovagavatási ceremóniára került sor a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) megalakulása 111. évfordulója alkalmából az USA Florida államában, a North Miami Beach területén lévő Ancient Spanish Monastery-ben.Közismert tény, hogy 1798-ban Napóleon és katonái elfoglalták a Máltai szigeteket (Málta, Gozo, Comino), úton Egyiptom felé. Így a Jeruzsálemi Szent János Lovagrend tagjai elvesztették területüket, ahonnan 268 év után távozni kényszerültek. (Máltán ma is Szent János lovagoknak nevezik a Rend tagjait és nem Máltai lovagoknak.) A mai napig számtalan nagyszerű épület, európai hírű létesítmény emlékeztet a szigeten a lovagok által alapított államra, amelynek legitimitását és államiságát az 1802-ben kötött Amiens-i békeszerződés elvben garantálta, de az abban foglaltak soha nem teljesültek. A Rend nem kapta vissza a területét, amelyet 1530-ban V. Károly német-római császár ajánlott fel a Szent János Rend lovagjainak, miután Jeruzsálem, Akko és Ciprus után, Rodoszról is elűzték őket, ahol 1308-1523 között éltek. Máltán a lovagok jól szervezett és prosperáló lovagi államot és új fővárost alapítottak, amely a Valletta nevet kapta (Jean Parisot de Valette Nagymester után). A lovagok az új erődített fővárost az Oszmán Birodalom által 1565-ban indított és a máltai lovagok által sikeresen visszavert Nagy Ostrom után kezdték építeni, s a későbbiekben is hősiesen megvédték a folyamatos veszélyt jelentő török inváziótól a Mediterrán tenger térségében. 1789-ben a francia megszállással szomorú és gyors véget ért a Rend élete Máltán, a lovagok szétszéledtek, de egyes perjelségek, amelyek nem csatlakoztak a Vatikánhoz megőrizték függetlenségüket. A XX. század elején ezen független perjelségek tagjai elérkezettnek látták az időt az egyesülésre és az újjászerveződésre. Több éves tárgyalássorozat végén 1909-ben az USA-ban megegyeztek, létrehozták és bejegyeztették a Szent János Lovagrend Független Perjelségei Unióját, mai nevén a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségét (KMFAP), mint az 1048-ban Jeruzsálemben alapított, közel ezeréves Rend legitim jogutódját. Az egyesülés után a KMFAP hivatalos státuszát több bírósági ítélet is megerősítette más máltai vagy Szent János Rendekkel való jogvitákban, így 1898-ban Szentpéterváron, majd 1955-ben a Római bíróság, s több más alkalommal is.
A Szent János Rend, amelyhez katonai ágként csatlakozott a Szuverén Ciprusi Rend, más néven a Kard és Csend Lovagjai, az USA-ban hihetetlenül megerősödött és megújult a XX. században. Ennek szellemében megszüntetett mindenfajta diszkriminációt, így bármilyen vallású, származású, identitású hölgyek és urak a Rend tagjaivá válhattak, ha erre méltónak bizonyultak. Ezekben, az aranykornak tartott évtizedekben az USA Kongresszusa három alkalommal: 1967-ben, 1973-ban és 1984-ben zajlott ülésein foglalkozott a Lovagrendünkkel, egy-egy lovaggá ütött illusztris személy kapcsán, amelyekről a birtokunkban lévő hivatalos „Cogressional Record” is beszámolt.

Az idei jubileumi avatás helyszínéül az Ancient Spanish Monastery épületét választotta Sir James Angleton, a Rend Floridai Nagyperjele, aki jelentős részt vállalt a helyi szervezési munkában, együttműködve a KMFAP Nemzetközi eseményszervező és protokoll bizottságával. Ez a 860 éves Szent Benedek rendi műemlék a spanyolországi Segovia mellől származik, ahonnan darabjaira bontva, 11.000 ládába csomagolva hajón szállították az USA-ba, majd eredeti formájában épült fel a jelenlegi helyszínén, egy nagy egzotikus növényzetű kertben.A nagyszabású ceremóniára Magyarországról, Portugáliából, Máltáról és az USA Indiana államából is érkeztek lovagok és aktívan részt vettek az avatás lebonyolításában.A Rend Nagymestere, Prince José 12 új lovagot és dámát avatott az USA államaiból (Florida, Utah, Texas), köztük sikeres üzletemberek, ügyvédek és más magasrangú vezetők:
• Lady Constance Delis Angleton
• Sir James J. Barresi
• Miami-Dade Commissioner Sir Jose „Pepe” Diaz
• Sir Lewis Robert Elias
• Sir Michael T. Fay
• Sir Owen B. Harvey
• Lady Gail Hubert
• Sir Christian Mahé de Berdouare
• Sir Dr. Hector Mirabile
• Sir Garry M. Paxinos
• Sir Stephen H. Schott
• Sir John M. ZiglarKöszönet illeti az esemény előkészítésében és lebonyolításában közreműködő lovagtársakat: Lady Popper Anna, Lady Macsári Erika, Sir James Angleton, Ms. Pozmann Viktória, Sir Tánczos Szilveszter, Sir Polyák Péter, Sir Hossó Zoltán, Sir Jonathan W. Wallace, Lady Natalia B. Wallace, Sir Roberto Munoz, Sir Manuel Gonzalez, Sir Alejandro Mendieta, Mr. Andrássy Miklós, Mrs. Gabriela Alvarez. Köszönet továbbá Sárközy Fanninak, a Floridában élő, ismert magyar zongoraművész-énekesnek, aki az élőzenei kíséretet biztosította.Az avatás után a felsorakozott gépkocsisort a legmagasabb állami vezetőknek járó rendőrségi felvezetéssel és biztosítással kísérték a gálavacsora színhelyére, a Trump International Beach Resort bálterméhez. A lovagrend vezetőit számos fontos amerikai hivatal, szervezet és világcég magas rangú vezetői fogadták és tiszteletükre díszétkezéseket rendeztek.Az elmúlt évek során ez volt a Rend 5. avatási ceremóniája az USA-ban, ahova több év szünet után megerősödve tért vissza, megőrizve a 60-as, 70-es és 80-as évek során az USA-ban élvezett elismertségét és presztízsét. A dámák és a lovagok itt is aktívan tovább folytatják a Rend alapításakor kitűzött célját, a humanitárius segítségnyújtást a rászorulóknak, amely ma is a Rend legfőbb tevékenysége. Lovagtársaink ezen erkölcsi elv szellemében és a kor igényeinek megfelelően különböző formában nyújtanak önzetlen segítséget a rászoruló embereknek, minden diszkriminációtól függetlenül a világ sok pontján, saját anyagi forrásaik felajánlásával, sehol nem kérnek és nem fogadnak el állami vagy közpénz támogatást.
Számukra meghatározó a Rend humanitárius jelszava: „A nagylelkűség jutalma maga a nagylelkűség”.2020. március 3.