Lovagklub a Harley-Davidsonnál
 

Kellemes, tavaszt idéző napsütéses délutánon gyülekeztek a dámák és lovagok 2008. február 28-án a soron következő klubrendezvényük megtartására, amelyre -immár második alkalommal - a budaörsi Harley-Davidson birodalomban került sor.

Az összejövetel házigazdája, Sir Dobai Attila nagy szeretettel köszöntötte az egybegyűlteket, s egyúttal sajnálatát fejezte ki, hogy ezen a hagyományteremtőnek szánt szép napon őexcellenciája Sir Popper György magyar nagyperjel egészségügyi okokból nem lehet jelen, akinek a lovagtársak ezúton is mielőbbi gyógyulást kívántak.

A tanácskozást megnyitó levezető elnök, Sir Nagy Károly András, a politikai ügyek miniszterhelyettese először is a távol lévő nagyperjel jókívánságait tolmácsolta a dámák és lovagok felé, majd külön tisztelettel köszöntötte a rendezvény meghívott vendégét, Tonk Emil urat, a Marketing Szövetség elnökét, aki örömmel tett eleget a szívélyes invitálásnak.
Ezt követően Sir Nagy Károly András részletes tájékoztatót tartott az előző összejövetel óta eltelt időszak tevékenységéről és főbb történéseiről.
"A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Nagyperjelségeinek Szövetsége működését és tevékenységét jelentős mértékben befolyásolja a nagymester-régens HEH José Cosmelli herceg által 2008. február 19-én kibocsátott, a Rend kormányának átalakítását hatályba léptető Nagymesteri Dekrétuma" - emelte ki e fontos eseményt beszámolójában a levezető elnök.
Az évszázadokat felölelő, tradicionális lovagi értékek megőrzése mellett a XXI. század kihívásainak való minél magasabb színvonalú megfelelés, a rugalmasság biztosítása és ezzel összefüggésben a Lovagrend előtt álló feladatok tették szükségszerűvé a most foganatosított szerkezetváltást, melynek részleteiről a februári Hírlevélben értesülhetnek a lovagtársak.
A rendi állam kormányának átalakítása mellett (amely felsorolás-szerűen a februári Hírlevélben ismertetésre került), a másik igen jelentős esemény az Alkotmányozó Levél módosítása, amely másfél éves áldozatos és szakértelmet követelő előkészítő munka eredménye - adta hírül Sir Nagy Károly András. Az "új" Alkotmány szintén a mai kor elvárásai tükrében készült és pár héten belül olvasható lesz a Honlapunk erre vonatkozó fejezetében.


A levezető elnök örömmel tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy az elmúlt hetekben-hónapokban jelentős mértékben megélénkültek a Lovagrend nemzetközi kapcsolatai, jelenleg két lovagrenddel (Pro Concordatia Populorum Nemzetközi Lovagrend, Royal Bene Merenti Lovagrend) folynak együttműködési megállapodás aláírását célzó előrehaladott tárgyalások.
Emellett további 4 - 5 állam irányában történtek lépések magas szintű diplomáciai kapcsolatfelvétel előkészítésére, ami a Lovagrend szuverén államiságának elismerését jelenti.
Hazai vonatkozásban a közelmúlt egy szintén komoly eseményéről is beszámolhatott Sir Nagy Károly András, 2008. február 26-án ugyanis a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Nagyperjelségeinek Szövetsége háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá a váci Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium valamint Vác Város Önkormányzata képviselőivel az iskola öt, rendkívül rossz helyzetben lévő, ám igen jól tanuló diákja további tanulásának segítésére. A kiválasztott középiskolások tanulmányainak finanszírozása éves szinten közel négymillió forint nagyságrendet jelent. E felajánlást Sir Antar Helme, Sierra Leone-i lovagtársunknak köszönhetjük, aki éves szinten 100.000,- USD értékű támogatást kíván nyújtani a rászorulóknak. Az összeg felét  Magyarországon, a másik felét Angolában fogják felhasználni.

A lovagtársak által nyújtandó támogatás keretében újabb hazai szerződés előkészítésén dolgoznak az illetékesek - jelentette be a levezető elnök. A következő megállapodást Gyula városának egyik informatikai középiskolájával írja majd alá a Lovagrend, ezúttal 22 árva gyermek tanulmányainak megfinanszírozására.
A karitatív tevékenységek és felajánlások sorában Sir Nagy Károly András kiemelte a közeljövő adományait is. A General Electric jóvoltából Lovagrendünk egy-egy csontsűrűség vizsgáló berendezést adományoz Angolának illetve Saint Tome és Principe, ez utóbbi államnak emellett még egy inkubátort is ajándékozunk. A levezető elnök az adományozási akció szervezéséért, a lelkiismeretes közreműködésért külön köszönetet mondott Sir Szamosvölgyi Csaba és Sir Dr. Vásárhelyi Péter lovagtársaknak.
Beszámolója végén Sir Nagy Károly András röviden kitért a Lovagrend működésével, életével kapcsolatos etikai és protokolláris kérdésekre is. Őexcellenciája, Sir Popper György magyar nagyperjel kezdeményezésére a február havi Hírlevélben "Lovagi Protokoll" rovat indult, amelynek célja, hogy a Lovagrend által képviselt értékek mellett magukat elkötelező dámák és lovagok minél részletesebben megismerkedhessenek a lovagi protokoll és az ezzel járó viselkedés szabályaival. Ezen ismeretek elsajátítására természetesen a Diplomáciai Akadémia kurzusa keretében is lehetőség nyílik.

Sir Nagy Károly András tájékoztatója után Sir Alexander Oszter kulturális államtitkár emelkedett szólásra és rövid ismertetőt tartott a Duna-menti tíz ország által kezdeményezett, nagyszabású környezetvédelmi programról, amely az "Édesvíz Projekt" nevet viseli. Az államtitkár úr beszédében kiemelte, hogy Közép-Európa legnagyobb folyója védelme és megmentése érdekében hatósági szervekkel, civil szervezetekkel, egyéb partnerekkel szoros együttműködésre, nemzetközi összefogásra van szükség, így egyúttal felhívást is intézett a lovagtársak felé a program melletti elkötelezettségre.


Kérdésként merült fel Sir Braun Gyula Külügyminiszter felmentése, amelyre az időközben érkezett e-mail is okot adott. (Sir Gyula körlevelet írt, amelyet a technika jóvoltából Sir Charles fel is olvasott a jelenlévő lovagoknak.)
Sir Nagy Károly András érzékeltette, hogy Rendünk monarchia, s az "uralkodónak" joga megtenni hasonló lépéseket, de más államformában is ismert vezető politikus felmentése, tehát nem különös kérdésről van szó. A lovagi erényekkel és az emberi értékekkel azonban teljességgel  összeegyeztethetetlen a destruáló, romboló magatartás, fűzte hozzá. 
A levezető elnök kijelentette továbbá, hogy  a későbbiekben a körülményekről elektronikus levélben természetesen minden lovagtársunk személyesen megkapja a szükséges információkat.

A következőkben Sir Bánó István ismertette a médiabizottság munkájának utóbbi egy hónapját, valamint felhívta a lovagok figyelmét az éves fizetési kötelezettségek teljesítésére is.

A klubrendezvény hivatalos részének végén ismételten a házigazda, Sir Dobai Attila vette át a szót, s pár szóban tájékoztatta a lovagtársakat a Harley-Davidson motoros klub által szervezett jótékonysági akciókról.
A klub különböző ajándékokkal, adományokkal, rendezvényekkel immár évek óta támogatja a magyarországi SOS-gyermekfalvakat, amelyek ez idáig mindig nagy sikert arattak.
A kőszegi SOS-gyermekfalu idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját és a nyár elejére (június 12-15) tervezett Harley-Davidson Fesztivál családi napján a klub a falu nyolcvan kis lakóját szeretné vendégül látni. E program keretében lehetőség nyílna arra, hogy a motoros klub a Lovagrenddel együtt köszöntse és vendégelje meg a gyermekeket. Sir Dobai Attila egyúttal arra is kérte a lovagtársakat, hogy kisebb-nagyobb ajándékokkal, adományokkal segítsék elő a tervezett rendezvény sikerét.

A tartalmas és figyelemfelkeltő tájékoztatók és felhívások után a házigazda bőséges és ízletes büfévacsorára invitálta a dámákat és lovagokat, akik elégedetten és jókedvűen, kötetlen beszélgetés keretében vitatták meg egymással a nap eseményeit és az elmúlt időszakban történteket. Természetesen a vacsora végén újból lehetőség nyílt a múlt alkalommal már megcsodált motorpark megtekintésére, hiszen a kiállított gépcsodák most is lenyűgözték a vendégeket.