Mons. Ladislaus Szakál, pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja Adventi üzenete – 2021
 
Kedves Dámák és Lovagok!

Nagyon kevés az olyan ember, akinek a szívét ne érintené meg a karácsony varázsa. Az Isten Fia születésének az ünnepe valóban a mi emberi szíveinkhez legközelebb álló ünnep és a legkedvesebb ünneplés is, mert annyira emberi. Az teszi emberivé, hogy Isten emberré lett és mi Isten gyermekei lehetünk.

A legszebb ünnepünk arról is szól, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus szeret minket és nemcsak az Atyaisten legremekebb teremtményeinek és a legtökéletesebb partnereinek tekint minket, hanem testvéreivé fogad bennünket. Teszi ezt azért, hogy mi emberek befogadjuk az Ő szeretetét és mi is szeretettel tekintsünk minden embertársunkra, minden emberre.Ferenc pápa az egyik karácsonyéjjeli szentmisén a pásztorokat állította elénk példaképül, akik kimozdultak kényelmükből, elindultak az Istenhez és egy újszülött emberre leltek. Amióta ugyanis Isten emberré lett, azóta, ha elkezdjük Őt keresni, törvényszerűen és kikerülhetetlenül emberekkel fogunk találkozni. Ez azt jelenti, hogy keresve az Istent, emberekre kell találnunk és föl kell fedeznünk bennük az Istent.Karácsonykor újra meg akar születni az Úr Jézus szeretet-érzelme a mi emberi jóakaratunkban és jóságunkban, és csak akkor leszünk kedvesek Isten előtt, ha jobbak leszünk egymáshoz, ha nem haragszunk egymásra, ha bocsánatot tudunk kérni egymástól, ha megbocsájtunk egymásnak, ha nem leszünk féltékenyek, ha nem leszünk önzőek és ha empatikusabbak, megértőbbek, együttérzőbbek és türelmesebbek leszünk egymáshoz. Adja Isten, hogy ez sikerüljön és éppen az egymás iránti szeretetünk tegye fényessé ünnepnapjainkat.

Isten áldását kérve, Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok Kedves Mindnyájatoknak!


Mons. Ladislaus Joannes Szakál
pápai káplán
a KMFAP Magisztrátusi káplánja

2021. december 21.