Mons. Ladislaus J. Szakál, pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánjának húsvéti üzenete – 2022
 
A Jeruzsálemi Szent János Rend Dámái és Lovagjai, Kedves Barátaim! 

Bárcsak hittel tudnánk átélni azt, hogy Urunk szenvedésében, kereszthalálában és a feltámadásában mi is benne vagyunk, mert az lesz a mi legnagyobb húsvéti örömünk és vigasztalásunk, ha hinni tudjuk, hogy a szenvedése és hálára révén élünk és feltámadunk. Jézusnak a keresztről elhangzó mind a hét üzenetének nagy fontossága van, de engedjétek meg, hogy ma megálljunk az édesanyjához és János apostolhoz intézett üzeneténél. Ezek a szavai arra buzdítanak, hogy a másik ember és a felebarát befogadását tegyük a vallásosságunk örökös stílusává. Nem egyszerű könyörületes gesztus volt ugyanis az, hogy Jézus Jánosra bízta édesanyját, hogy halála után ne legyen egyedül, hanem konkrét útmutatás arra, hogy miként kell megélni a legfőbb parancsolatot - a szeretet parancsát. Az idei nagypénteki emlékezésünk a Kereszt órájában indítson és ösztönözzön minket arra, hogy az idei háború borzalmas napjaiban egy percre se késlekedjünk segítséget nyújtani az ukrajnai rászorulóknak, mert a mi istentiszteletünk ezen rászoruló embertársainkhoz való közelségünkben lesz leginkább nyilvánvaló. Szeretett Dámák és Kedves Lovagok, 
a halálból feltámadt Urunk kegyelmét kérve, kívánom, hogy lelki örömet fakasztó felebaráti szeretünk tegye még boldogabbá húsvéti ünneplésünket. Maradok hálás szeretettel Mons. Ladislaus Joannes Szakál pápai káplán a KMFAP Magisztrátusi káplánja 2022. április 15.