Mons. Ladislaus Szakál, pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja Adventi üzenete – 2022
 

Kedves Dámák és Lovagok! Szeretett Barátaim!

Papi szolgálatom alatt megfigyeltem, hogy a családok nemcsak a Palócföldön és Garammentén, hanem Mátyusföldön és Csallóközben is kedvelik a „Szentcsalád járást”. Az imacsoportok tagjai nyolc napon át útra kelnek, minden este újabb otthonba érkeznek, leteszik a szentcsalád képét és a vezetőjük ilyen felhívást intéz a meglátogatott család tagjaihoz: „Békesség a háznak és minden lakónak! Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet és vele fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását és kövessétek Máriának Jézus anyjának életet-adó szeretetét és Józsefnek szolgáló lelkületét”.Az összejöveteleken a kicsik leginkább az agapét díjazzák, mert éppen a mindennapi szeretetvendégségek teszik igazán felejthetetlenné az esti adventi találkozásokat. Minél idősebb vagyok, annál fontosabbnak érzem a régi szép adventi és karácsonyi szokásaink megélését, mert az adventi időben valóban el kell indulnunk Isten felé, önmagunk felé és a felebarátaink felé és a megérkezés teljes örömét csak a mi életet adó és szolgáló szeretetünk biztosítja majd.Ferenc pápa többször megfogalmazta: „A hitünknek és lelkiségünknek a központja az Atya. A Fiú az Atya küldötte és visszatér az Atyához. A Szentlélek az Atya küldötte, hogy emlékeztessen bennünket az útra és megtanítsa velünk az Atyához való eljutást. Mi emberek az Atya gyermekei vagyunk. Csak a gyermekség ezen tudatával lehet egymás közt békében élni. A háborúk – a kicsi és a nagy háborúk is – mindig magukban hordozzák az árvaság dimenzióját: hiányzik az apa, aki békét teremt. Ha nincs apa, akkor nincsenek testvérek, és akkor elvész a testvériség.”Adja Isten, hogy mindannyiunknak sikerüljön újra karácsonyi díszbe öltöztetni a szíveinket és mi szeretettől indítva úton maradjunk egymás, szeretteink és családtagjaink felé és ezen az úton sok jószándék, még több kedvesség és főleg a másikra való odafigyelés vezéreljen. Áldott és békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Azt is kérem mindannyiunk számunkra, hogy Isten legyen a mi Atyánk és mi mindnyájan válhassunk a Mindenható fiaivá és leányaivá az újesztendőben is.

 Maradok nagy szeretettel,Monsignore Ladislaus Johannes Szakál
pápai káplán
a KMFAP Magisztrátusi káplánja

2022. december 19.