Boldog Pészah ünnepet - Chag Pesach Sameach
 

A Pészáh (Pesach) az egyik legismertebb és legjellegzetesebb zsidó ünnep, amelynek több neve és jelentése van.

Az ünnep neve az “elkerülni” héber igéből származik, arra utalva, hogy a kivonulás éjjelén (amely a zsidó időszámítás szerint Nissan hó 15. 2448-ban, - i.e. 1313. évben történt) az egyiptomiakat sújtó 10 csapásból az utolsó és legsúlyosabb, az elsőszülöttek halála, - az előző 9 csapáshoz hasonlóan - elkerülte a zsidók otthonait, mivel a bárányáldozat vérével jelet festettek az ajtókeretekre. Évenként megemlékeznek arról, hogy Isten haragja elkerülte a zsidókat. Az elnevezés azt a vallási gondolatot sugallja, hogy az Örökkévaló, a Gondviselő Isten, aki bünteti a gonoszokat, és megjutalmazza a jókat. A gondviselés eszméje nem csak a zsidó vallás, hanem a kereszténység és az iszlám számára is fontos vallási alapelv.


Monsignor Ladislaus Joannes, pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja húsvéti üzenete
 

Kedves Dámák és Lovagok! Kedves Barátaim!

Az idei húsvéti üdvözletem mottójául Túrmezei Erzsébet Húsvét hajnalán c. versének ezt a záró gondolatát vettem: „Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed! Könnyesen, aggódón búsan, amint van, s keresd a Krisztust, keresd a sírban! Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. Eléd fog állni feltámadottan.” Ezekkel a gondolatokkal a költő mindenkit arra invitál, hogy lépjen be Krisztus halálának és feltámadásának a titkába, hogy találkozhasson Krisztussal, aki életet ébreszt benne. Úgy gondolom, hogy egyházi ünnepeink közül a Húsvét a leginkább személyes ünnep, mert amíg a Karácsony a család ünnepe és családjaink szeretetben való gazdagodását szolgálja, ez az ünnep a mi egyéni hitéletünk megújulását segíti.


Sir Dr. Martin Klement, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja húsvéti üzenete
 

Tisztelt Dámák és Lovagok!

Húsvét napjai minket, Krisztusban, Isten fiában hívő embereket rendkívül fontos, Jeruzsálemben nagyon régen történt eseményekre emlékeztetnek évről évre.

Milyen értelmezés kapcsolódik napjainkban ezekhez a napokhoz?

Zöld csütörtökön arra emlékezünk, milyen nagy szükségünk van arra, hogy az Úr megtisztítson bennünket. Kérjük, hogy mossa le rólunk a felgyülemlett tisztátalanságot, hogy ezáltal még szabadabbá válhassunk.


Sir Doc. Pavol Zemko, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja húsvéti üzenete
 

Kedves Dámák és Lovagok!

A vasárnapok, az ünnepnapok és az ünnepi események mindig az emberek találkozásairól szólnak, s ez érvényes a húsvéti ünnepekre is. A zsidó vallásúak a pészáhot ünneplik, jelképével a kovásztalan kenyérrel a húsvéti időszakban, s ezalatt számtalan találkozásra nyílik alkalmuk. A keresztények a húsvéti találkozásaik során Jézus feltámadását ünneplik. Az emberek szabad idejében történő kötetlen találkozások gyakran családi körben zajlanak, mert a család mindig együtt van!


Máltai és Ciprusi lovagok avatása az Egyesült Államokban
 
Óriási várakozás és hónapok óta tartó előkészítés előzte meg azt a történelminek nevezhető eseményt a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) életében, amelyre több évtizedes szünet után 2017. február 11-én került sor: lovagavatás az Amerikai Egyesült Államokban.
A Lovagrend az 1960-as, 70-es és 80-as években az amerikai kontinensen élte aranykorát, H.M.E.H. Lorenzo De Valitch patriarcha, Nagymester idején, amikor az amerikai társadalom számos kiemelkedő személyisége volt megbecsült tagja Lovagrendünknek, akik egész életükben büszkék voltak lovagi mivoltukra és tovább öregbítették a Rend rangját és hírnevét, de ma már sajnos nincsenek az élők soraiban. Az Amerikai Kongresszus három alkalommal az ülések napirendje keretében (1967, 1973, 1984) emlékezett meg Lovagrendünkről.

Beszámoló a Máltai Lovagrend (KMFAP) humanitárius szervezete, a FEMERAID International – Budapesti Egysége 2016-ban végzett munkájáról
 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) humanitárius szervezete, a FEMERAID International – Budapesti Egysége (a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület – ÖPVE) 2016-ban is figyelmet fordított a gyermekek és fiatalkorúak, köztük az árva, vagy családjukból kiemelt fiatalok felkészítésére, oktatására.

Az Egyesület folyamatosan törekszik rá, hogy minél tevékenyebben vegyen részt az ifjúság- és lakosságfelkészítésben, hogy a gyermekek és a felnőttek még szélesebb körben megtanulhassák a katasztrófák elleni védekezéshez szükséges alapokat, beleértve az elsősegélynyújtást, tűzvédelmet is. Ezáltal önmentő képességük növekszik, illetve hatékonyan tudnak részt venni és segíteni a mentési munkálatokban. A tanult technikák nem csak katasztrófa helyzet esetén hasznosak, de a mindennapi életben is előfordulhatnak olyan esetek, amikor nagy hasznát veszik, ezzel nő saját maguk, közvetlen és tágabb értelemben vett környezetük biztonsága is.


10 éves a Máltai Lovagrend (KMFAP) által támogatott miniBodka gyermekotthon
 

Szlovákiában 2017. február 27-én ünnepelte a szlovákiai Vágsellyén a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelőintézete, a miniBODKA fennállásának 10. évfordulóját.

Az intézet vezetője Milan Daniel úr 6 testvért fogadott örökbe évekkel ezelőtt.