Tagfelvételi eljárás a Szuverén Máltai Lovagrendben (KMFAP)
 

A taggá váláshoz szükséges feltételek és kizáró okok:

A tagsági jelentkezés elfogadása, vagy elutasítása a kérelmező emberi értékeinek és jellemének felmérése alapján történik, vallási, társadalmi, nemi, faji, politikai, egészségügyi, vagy szexuális orientációja bármilyen megkülönböztetése, illetve diszkriminációja nélkül.

A Felvételi Bizottság által történt felülvizsgálatot és megfontolást követően csak a szükséges követelményeknek megfelelő jelentkezők fogadhatók el.

A következő feltételek szükségesek a tagsági kérelem benyújtásához:

  • Két fő ajánlása a Lovagrend jelenlegi tagjai által, akik ismerik az illető személyt, s nemcsak alkalmasnak tartják a lovagi tagságra, hanem garanciát is vállalnak érte
  • Legalább 25 éves kor, (kivéve a rendkívüli és kivételes körülményeket, amelyek lehetővé teszik fiatalabb személyek felvételét is, ilyenek: apródként a Lovagrend kötelékében van, ha a szülei már lovagok.)
  • Olyan ember, aki konszolidált személy, s tisztességes és biztos egzisztenciája van
  • aki olyan vállalkozás tulajdonosa, vagy tagja, amely társadalmi és gazdasági jóhíre megkérdőjelezhetetlen aki állami alkalmazott, vagy szabad szellemi foglalkozású, bármilyen rendvédelmi szervezet alkalmazottja, valamint fegyveres erők tagja
  • aki rendvédelmi, vagy katonai szervezet veteránja ill. nyugdíjasa
  • aki társadalmi, vagy szakmai szempontból alkalmas, igazságos, becsületes a
  • ki szociális érzékenységgel rendelkezik, kész a karitatív munkára és adakozásra
  • aki erkölcsileg feddhetetlen
  • aki eddigi kiemelkedő teljesítményével elismert személy, s rangot, pozíciót vívott ki valamely nemzeti vagy nemzetközi szervezetben, legyen az szakmai, gazdasági, kulturális, művészeti, társadalmi, sport, vallási, politikai, vagy egyéb területen
Elvárható, hogy a jelölt behatóan ismerje a Lovagrend történetét, követelményeit, céljait, továbbá Alkotmányát, mert lovagi avatásakor erre esküszik fel.

Kizáró okok a Lovagrendi tagság elnyeréséhez:

- Bűnözői, vagy büntetőjogi nyilvántartásban való szereplés

- Olyan szakmában alkalmazottként dolgozni, vagy azt űzni, olyan életvitelt folytatni, amely sérti a társadalmi, politikai, erkölcsi vagy vallási szabályokat

- Ha a személy folyamatban lévő büntetőeljárás, vagy vizsgálat alanya.

Tagfelvételi kérelem

Ha valaki úgy dönt, hogy felvételét kéri a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrendbe (KMFAP) először a lovagi ajánlóihoz forduljon ezzel a szándékával, akik egy előzetes személyes találkozót szerveznek a Lovagrend illetékeseivel. A pozitív kimenetelű találkozó után a jelölt kitölti a www.kmfap.net honlapon található „Application Form” nyomtatványt, angol nyelven. (A Lovagrend hivatalos nyelve: angol!) Majd elküldi az Admission Board (Felvételi Bizottság) címére interneten. E-mail: admission.board@kmfap.net   

A tagsági kérelemnek a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

A) Az interneten kitöltött Felvételi kérelem

B) Részletes önéletrajz, különös tekintettel a társadalmilag fontos és értékes karitatív munkára, kitüntetésekre, elismerésekre, különleges ismeretekre és képességekre stb.

C) Erkölcsi bizonyítvány

D) Esetleges nemesi származást igazoló dokumentum

E) Egyéb, a kérelmező személyével kapcsolatban fontosnak tartott dokumentum

F) Egy színes fénykép – elektronikus úton továbbítva

A felvételét kérő személy hozzá kell járuljon az avatási ceremónia költségeihez. Az anyagi hozzájárulás mértéke függ attól, hogy az avatási ünnepségre és kapcsolódó eseményekre hol, milyen körülmények között kerül sor. A Felvételi Bizottság a jelölt anyagi lehetőségeit is figyelembe véve állapítja meg a hozzájárulás elvárt, minimális összegét, amelynek az avatás időpontja előtt minimum két hónappal – valamennyi előírt dokumentummal együtt – a Lovagrendhez be kell érkeznie, lehetőleg banki átutalással.

A tagsági kérelem feldolgozása és elbírálása:

A Lovagrend Felvételi Bizottsága minden egyes tagfelvételi kérelmet maximum 30 napon belül elbírál. Pozitív esetben javaslatot tesz a Nagy Magisztrátusi Tanács felé.

A Tanács pozitív döntése alapján kiállításra kerül a Posztulánsi Diploma, amely tartalmazza, hogy a jelölt Lovagrendi tagsága elfogadása került és szerepel benne a jelölt által befizetett hazájárulás összege. (Esetleges elutasító határozat esetén az előre befizetett teljes hozzájárulási összeg visszafizetésre kerül.)

A Posztulási Diploma e-mailben történő megküldését követően a jelölt jogosult a Lovagrend és szervezetei eseményeinek látogatására, de lovaggá kizárólag az avatási ceremónián, lovaggá ütése során válik. A jelölt lovaggá ütésére a világ bármely részén a KMFAP által szervezett avatási ceremónián sor kerülhet, időbeni korlátozás nélkül.

A befizetett hozzájárulás nem tartalmazza az avatás helyszínére történő utazás költségeit.

Minden egyéb körülményről a jelölt kellő időben részletes tájékoztatást kap a Lovagrend Felvételi Bizottságától (az avatás időpontja, helyszíne stb.).