Beiktatási ünnepség, Lovagavatás és kapcsolódó rendezvények
 

Posztulánsi időszak:

A posztulánsi időszak legalább 60 nap terjedelmű kell legyen, amely a szellemi és logisztikai felkészülést szolgálja a lovagi beiktatás előtt. Elmélkedéssel, gondolkodással és az ajánlóival folytatott beszélgetéssel tölti a jelölt ezt az időszakot, megismerkedve a Lovagrend történetével, a lovagi eszmével és erényekkel, a lovagkorból örökölt alázat fontosságával, amelyet a Lovagrend és a lovagi kötelességek iránt érez az ember. S ahogy minél alaposabban megismeri a posztuláns a Lovagrendet, kialakul benne egy egészséges büszkeség, hogy ő is ehhez a nagy történelmi múltú, dicső elődöket felmutató és ma is nagy presztízzsel rendelkező családhoz fog tartozni, és rövidesen Máltai Lovag lesz. Már ekkor megtudja azt is, hogy a Lovagrend milyen humanitárius, karitatív tevékenységeket folytat, amibe be lehet kapcsolódni, sőt ez el is várható a jelölttől.

BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉG: Nemzetközi lovagavatási ceremónia és kapcsolódó rendezvények

A posztulánsi időszak végén kerül sor a különböző országokból származó jelöltek részére szervezett nagyon ünnepélyes Lovagavatási ceremóniára. A meghívást időben megkapják az ünnepségre, ahogy minden Lovag és Dáma is értesül a soron következő eseményről. Lehetősége van a posztulánsnak meghívni azokat a személyeket, akiket fontosnak tart, hogy élete nagy eseményén jelen legyenek. A beiktatási ünnepségeket a Rend történelmével kapcsolatos helyszíneken szokás rendezni: Jeruzsálemben, Máltán, Cipruson, Rodoszon, és az USA nagyvárosaiban, elsősorban New Yorkban. Az utóbbi években Olaszország különböző városaiban, például Bolognában, Brindisiben, Sienában és Arezzóban is tartottunk avatásokat. A színhelyek sora kiegészült Budapest városával, illetve Aradon (Románia) is volt már beiktatási ceremónia. A Gödöllői Királyi Kastély után, jó néhány éve már a Chateau Bela-ban, Szlovákiában kerülnek megtartásra az európai avatások. A beiktatási folyamat 2 napos esemény (péntek-szombat).

Az első találkozási nap péntek délután, amikor a jelöltek és a Rend Lovagjai és Dámái összegyűlnek és személyesen is megismerkednek egymással, a Rend tisztségviselőivel és a Nagymesterrel. Ekkor nagyon sok kérdésre választ kapnak a Lovagrend múltjával és jelenével kapcsolatban. Minden hagyomány és szokás eredetére fény derül a Nagymester élvezetes előadása által. A végén következik a közös meditáció, a jelképes „Virrasztás”, a „Watch of Arms”, amely annak idején a lovagoknak a lelki felkészülését szolgálta. Ekkor egész éjjel ébren voltak, megtisztították a fegyvereiket és ruházatukat, elmerengtek az eddigi életükön, számba vették cselekedeteiket és magukba mélyedve várták a másnapot, a nagy napot. Mert Lovaggá válni akkor is különleges kiváltság volt, és keveseknek adatott meg. Majd ezután következik a kötetlenebb rész, a közös esti vacsora a Fortuna étteremben, elegáns körülmények között, finom ételekkel és italokkal. A cél az, hogy a lovagok egész életükben emlékezzenek az avatás rendkívüli és fennkölt eseményére. 


Másnap dél körül kezdődik az avatás, a Béla Kastély Orangerie termében. A jelöltek a főszereplők, ezért minden értük van és róluk szól. A szmoking viselete, a Lovasgárda díszőrsége, a sok vendég, a gyönyörűen feldíszített terem, a zenészek és énekes, a díszöltözetet és piros lovagi köpenyt viselő Lovagtársak, a fotósok és videósok és a semmihez nem hasonlítható, várakozással teli hangulat. A meghívott protokoll- és díszvendégek emelik az esemény színvonalát.

A Máltai Lovagrend (KMFAP) ökumenikus szemléletének megfelelően az avatáson jelen vannak az Ökumenikus Tanács tagjai a különböző egyházak, vallások, felekezetek képviseletében és megáldják a jelölteket és a lovagi jelképeket, amelyeket a felavatottak ettől az időtől kezdve viselni fognak a különböző alkalmakkor (a gomblyukrózsát, vagy az arany keresztet minden nap feltehetik).

S miután a jelölt aláírja az eskü szövegét, megcsókolja a Lovagrend zászlaját, amely az elődök előtti jelképes tisztelgés, s letérdel a zsámolyra a Nagymester elé ajánlója – keresztapja, vagy keresztanyja – kíséretében, a lovaggá ütést jelentő három kardérintésben részesül, amire mindenki úgy emlékszik, hogy katartikus élmény volt. Lezajlik a mintegy két és fél órás nagyon ünnepélyes és méltóságteli avatás, szigorú és évszázados protokoll szerint, ekkor már mindenki piros köpenyt visel, - nyakában a fehér nyolccsúcsú kereszttel, amely védőpajzsul szolgál egész életében - és elkezdődik a hivatalos fotózás, ahol mindenki mindenkivel fényképezkedik, felszabadultan, örömtelien gratulálnak és megölelik egymást az új és régi Lovagok, Dámák és hozzátartozók.


Egy hét elteltével mindenki megkapja az avatásról készült rengeteg fényképet és videofilmet. Nagyon sokáig az volt a hagyomány, hogy vacsora követte az avatást. Ezen a szokáson néhány évvel ezelőtt a Magyar Nagyperjelség változtatott, amely rendkívül nagy megelégedést váltott ki tagjaink körében: nagyszabású, elegáns és nagyon vidám hangulatú Lovag- és Testőrbál zárja ezt a gyönyörű napot, igényes vacsorával, hajnalig tartó zenével, tánccal, programokkal és attrakciókkal a Marriott Hotel Báltermében, Budapesten.

Rögtön a bál megkezdését követően a Lovagi Diplomák átadására kerül sor. A szmokingot és lovagi jelképeket viselő – de piros köpenyt nem, hiszen ezt a lovagok annak idején a harcban terítették vállukra – új Lovagok és Dámák megkapják a lovagi tagságukat igazoló kártyát és diplomát is, amit rendszerint bekeretezve, büszkén őriznek.

Természetesen lehetőség van arra, hogy az eseményeken hozzátartozók, rokonok, barátok, meghívottak részt vegyenek, ezt a kívánságot azonban mindig egyeztetni kell a szervezőkkel.