Gazdasági kötelezettségvállalás a Lovagrend tagjai részére
 

A lovagkortól kezdve hosszú időn keresztül az volt a hagyomány és elterjedt szokás, hogy a Lovagrend tagjainak vagyonát, vagy annak egy részét – haláluk után – a Rend örökölte, a Lovag rendelkezése értelmében. De más személyektől, pártfogóktól, uralkodóktól is kapott vagyontárgyakat, örökséget a Lovagrend mintegy ezeréves történelme során. Így alakult ki és gyarapodott a Rend vagyona, birtokai és ez tette lehetővé azt is, hogy a Lovagrend létezése és karitatív munkája finanszírozható legyen. A mai korban már nem szokás, hogy a Lovag a vagyonát a Lovagrend rendelkezésére bocsátja, vagy örökül hagyja.

Közismert tény azonban, hogy bármely szervezethez tartozás erkölcsi és anyagi feltételekkel jár, amelyek teljesítése kötelező a tagok részére. Természetesen ez teljes mértékben érvényes a Máltai Lovagrendre is.

A Lovagrendbe lépéskor a jelöltek az avatási ceremónia és kapcsolódó adminisztratív költségek fedezésére egy egyszeri díjat fizetnek a jelentkezési kérelem benyújtásával egy időben, amelynek mértékét az Admission Board állapítja meg, figyelembe véve a jelentkező helyzetét és lehetőségét. Amennyiben a Felvételi Bizottság a jelentkező felvételi kérelmét nem támogatja, akkor a teljes összeg visszafizetésre kerül.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) a következő tagdíjakat állapította meg a tagok részére:

  • Az éves tagdíjat, amellyel a Rend folyamatos, normális működését támogatják a lovagok, mértékét ki-ki önként dönti el és a díj befizetése után éves személyi tagkártyát kap.
Támogatói szintek:
  • normál 250.- Euro
  • ezüst 500.- Euro
  • arany 1000.- Euro
A tagdíj minden külön felszólítás nélkül, minden év januárjában befizetendő, lehetőség szerint banki átutalással!

A Nemzeti Nagyperjelségek, így a magyar szervezet is – a Máltai Lovagok Magyar Egyesülete – külön tagdíjat szedhet, ennek mértéke a Magyar Nagyperjelségben: évi 20.000,- Forint.

Az éves díj lehetőleg banki átutalással fizetendő, az Egyesület folyószámlájára.

A tagdíj nem fizetése az aktív státuszból való tényleges törlést eredményezi.
Egyéb okok miatt is előfordulhat a Rendből való felfüggesztés vagy kizárás, s ennek következménye a Lovagi címtől való megfosztás is.

Az az inaktív tag, aki ismét aktív taggá szeretne válni, minimum 2 éves elmaradt tagdíját köteles befizetni.

A Lovagrend legfontosabb tevékenysége a karitatív – jótékony célú munka. Az ehhez való hozzájárulás önkéntes, lehet pénzbeli és lehet természetbeni támogatás. Természetesen nagyon szeretnénk, ha a Lovagrend nemes célkitűzéseit és akcióit  önkéntesen minél többen támogatnák, lehetőleg jelentős összeggel azért, hogy egyre hatékonyabban és szélesebb körben tudjuk folytatni  azt, amit elődeink évszázadokon át végeztek a hagyományos karitatív – jótékony célú tevékenységet és az elsősegélynyújtást. Emellett nagyon komolyan foglalkozunk a jelen kor társadalmainak legégetőbb problémáival és lehetséges megoldásaival: ilyen feladatok a katasztrófaelhárítás, a kábítószer és egyéb káros szenvedélyek elleni küzdelem, a terrorizmus és a bűnözés ellen folytatott világméretű harcban való aktív részvétel. Különös figyelmet fordítunk a család, a gyermekek és a települések biztonságára, az árva és félárva,  nagyon nehéz körülmények között élő gyermekek,  és a  tehetséges fiatalok oktatásának, képzésének támogatására.

A humanitárius jogi érdekvédelem is szerepel az általunk végzett feladatok között.

A Máltai Lovagrend (KMFAP) speciális non-profit szervezeteket hozott létre:

- FEMERAID

- Malta Cross Foundation International,

amelyek hivatottak a fenti tevékenységek szervezésére, irányítására, koordinálására és több országban rendelkeznek adó-igazolás kiállítási jogokkal, ezek alapján a nyújtott támogatások összege leírható az adóból.