A Szövetség IV. rész
 

IV.

 

2000. május 27.-én megalakult a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségének Magyar Nagyperjelsége, amelynek Nagyperjelévé Sir Popper Györgyöt nevezte ki H.B. Dom Lorenzo, a Rend Régense. A Magyar Nagyperjelség megtartotta a Rend korábbi jelképét.

 

2002. december 7-én az olaszországi Bologna városában megrendezésre került lovagavatási ceremónia keretében – Őeminenciája His Beatitude Dom Lorenzo a Lovagrend Régense, Őexcellenciája Sir José Cosmelli úrnak, a Régens Általános Helyettesének a Nagy-nyakék lovagja címet adományozta és bejelentette, hogy unokatestvéri jogon kinevezi őt a Szuverén Ciprusi Rend és a Villedieu-i Szentháromság Nagyperjelség örökös utódjának.

 

2005. október 22-én, néhány évvel az előző Nagymester, Őeminenciája De Valich érsek-herceg halálát követően a magyarországi Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett avatási szertartáson Őeminenciáját H.B. Dom Lorenzo-t kikiáltották a Szövetség Nagymesterévé. Még ugyanazon a napon egy Magisztrátusi rendeletben kimondták az Interregnum időszakának befejeződését.

 

Őeminenciája H.B. Dom Lorenzo O.S.B. 2005. november 14-én szélütés következtében elhunyt a New York-i Saint Vincent kórházban.

 

A Szövetség Alkotmánya szerint 2006. február 12-én, az utódválasztási szándékkal összehívott és az összes tag által képviselt Nagy Tanácsi gyűlésen – amelyet Lisszabonban, Portugáliában tartottak – Őexcellenciája José Manuel Cosmelli gróf urat (GCC), a Rendi Állam Nagymesterének általános helyettesét egyhangú szavazással megválasztották His Beatitude Dom Lorenzo OSB utódjának, örökösének, aki a Lovagrend Régense lett.

 

Az új Régens, Őeminenciája José Cosmelli gróf, KGC a 2006. február 20-án kiadott 01/06-os Magisztrátusi Rendeletében kinevezte Őexcellenciája Popper György grófot, GCKM a Lovagrend Régensének általános helyettesévé. Mindketten hatalmas munkával láttak neki, hogy átszervezzék a Rendi Állam kormányát és korszerűsítsék a Szuverén Lovagrend felépítését, szerkezetét. Ugyanazon a napon a 01A/06 Magisztrátusi Rendeletében Őeminenciája a Régens megújította a Szuverén Ciprusi Rendet (tagjai a Kard és Csend Lovagjaiként is ismertek), amely a Szövetség egyik teljes jogú, autonóm tagja. Az így helyreállított Rend visszakapta az eredetileg reá háruló történelmi feladatait, kötelességeit, amellyel a mai korban sikeresen járulhat hozzá a világ biztonságának erősödéséhez, teljesítve ezzel a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Lovagrend (közismert nevén Máltai Lovagrend) történelmi múltú katonai hivatását, funkcióját. Ezután a Régens a Szuverén Ciprusi Rend „Ügyvezető Nagykancellár” címét adományozta Őexcellenciája Popper György grófnak, a Régens általános helyettesének, és átadta a tisztséget jelképező Grand Collar-t, azaz a Nagy-nyakéket. (A címmel együtt jár a His Grace – Őkegyelmessége megszólítás is.)

 

2006. április 9-én, a Magyarországon hetedik alkalommal megrendezésre kerülő avatási ceremónián mutatkozott be hivatalosan a Lovagrend új Régense, H.E.H. José M. Cosmelli gróf, KGC, akit a Nagymester 2005. novemberében bekövetkezett hirtelen halála után választottak meg a Lovagrend új vezetőjévé.

 

2006. szeptember 16-án, Magyarországon a Régens kinevezte az új alapítású Ökumenikus Tanács első tagjait, akik a Tanácson belül a különféle vallásokat képviselik: a Római Katolikus vallást, a Keresztény Protestáns vallást, a Zsidó Hitet és az Örök Élet Egyháza által összefogott kisebb vallásokat. A közelmúltban a muzulmán vallás képviselője is az Ökumenikus Tanács tagja lett.

 

2007. november 15-én, a Nagy Tanács újabb ülésére került sor Budapesten. A Rend hatályos jogrendjének megfelelően összehívták a Nagy Tanács összes tagját. Az ülésen a tagok 93 %-a képviseltette magát, s a Nagy Tanács úgy határozott, hogy összevonják a Nagy Tanácsot és a Magisztrátusi Tanácsot és így megalakítják a Nagy Magisztrátusi Tanácsot ugyanazzal a széles hatáskörrel, amivel az előző Nagy Tanács is rendelkezett.

 

His Grace Popper György gróf – a Régens általános helyettese javaslatának megfelelően a Nagy Tanács tagjai értékelték a Lovagi Állam kormányának elmúlt kétévi eredményeit, és egyhangúan, taps kíséretében megválasztották Őeminenciáját a Régens José grófot a Lovagrend Nagymesterévé a 2006. február 12-i utódválasztó tanácsülés határozata értelmében. (A Máltai Lovagrend Nagymestere “uralkodó hercegi cím” viselésére jogosult.)

 

A Szövetség Alkotmányozó levelét – amelyet utoljára 1994-ben módosítottak, a Lovagrend vezetősége felülvizsgálta, aktualizálta, elvégezte a szükséges változtatásokat és folyamatosan kiegészíti az új rendelkezésekkel.

 

A Szuverén Máltai Lovagrend és a Lovagi Állam növekvő presztízse és hitelessége, aktív humanitárius tevékenysége a világ különböző térségeiben, a társadalmi fejlődés és a kultúra területén nyújtott jelentős támogatása által, továbbá tagjainak értékes egészségügyi és életmentő munkája eredményeképpen jelentős kapcsolatokat alakított ki több tekintélyes Lovagrenddel, szervezettel, intézménnyel. Ilyen hivatalos kapcsolat jött létre a nemzetközi státuszú Pro Concordatia Populorum Renddel, a Szuverén Bene Merenti renddel és más történelmi és szakmai lovagrendekkel. Kölcsönös elismerési és egyesülési megállapodás aláírására került sor a spanyolországi központú Ökumenikus Szent János Lovagrenddel.

A KMFAP tevékenységében a közép-kelet európai történelmi átalakulás nyomán új fejezet kezdődött. Lehetőség nyílt arra, hogy a Lovagrend ezekben az országokban is tevékenykedjen. Erre egyre növekvő igény is van, hiszen a piacgazdaságra való áttéréssel szinte egy időben megjelent a szegénység, a munkanélküliség és a hajléktalanok súlyos problémája.
A KMFAP most jelentős erőfeszítéseket tesz európai és ázsiai kapcsolatainak a fejlesztésére és kapcsolatokat keres a jelentősebb nemzetközi szervezetekkel is, alapvetően megőrizve afrikai jelenlétét, diplomáciai vagy konzuli kapcsolatokkal rendelkezik Angola, Kongó, Guinea-Bissau, Sao Tomé és Principe, Gambia, Közép Afrikai Köztársaság és Sierra Leone államokkal, valamint Ázsiában, Kelet Timor - ral. A Lovagrend programját a kor követelményeihez igazította: a történelmileg kialakult ispotályos és katonai funkciók mellett a karitatív munka és mai a korszerű gyógyítás nagyon fontos szerepet kapott. S olyan világméretű kérdésekkel is foglalkozik, mint a nemzetközi terrorizmus és a kábítószer elleni küzdelem, a katasztrófa-elhárítás, a harcművészetek oktatása, vagy éppen a humanitárius közvetítő szerep. A Szuverén Máltai Lovagrend Femeraid International néven nemzetközi segélyszolgálatot működtet. A közelmúltban a szepszis kutatására nemzetközi orvosi szervezetet hozott létre, amelynek központja Angolában van. A lovagi állam egyeteme, a Pro Deo State University számos nagyhírű, akkreditált egyetemmel újította meg kapcsolatait, vagy kötött együttműködési megállapodást, s a világ több országában szervezett speciális képzéseket és szakmai tanfolyamokat elsősorban a diplomácia és az elsősegélynyújtás területén.

További információ:

 

www.kmfap.net (angol nyelven)

 
A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Magyar Nagyperjelsége 2010. május 27-én ünnepelte fennállásának 10 éves évfordulóját.
 

Ez a történelmileg rövid időszak rendkívül aktívan telt el, köszönhetően tehetséges, ambiciózus tagjainak és vezetőinek, akik jó munkájuk által magas beosztásban vesznek részt a Rend nemzetközi irányításában és tevékenységében. A Magyar Nagyperjelség a10 év alatt 15 színvonalas nemzetközi avatási ceremóniát szervezett, amely ma példaként áll a többi Perjelség és Nagyperjelség előtt. A Rend lovagjai és dámái saját lehetőségeiket felajánlva, önzetlenül segítik a társadalom nehéz helyzetben élő tagjait, érzékenyen figyelik, hogy hol van szükség a Máltai Lovagrend támogatására, amelyre a jövőben is számítani lehet.

 

(Bővebb információ: a „KMFAP Magyar nagyperjelség 10 éves évfordulója” című cikkben található a Honlapunkon.)