A Szövetség III. rész
 

III.

1955. július 25-én H.R. & I.H. Nicholas herceg aláírta az új alkotmányról szóló rendeletet.

1962. augusztus 3-án a Ciprusi Szuverén Rend Örökös Nagykancellárja, Őexcellenciája Michael Paul Pierre De Valitch gróf hűségesküt tett az Autonóm Perjelségek Uniója Nagymesterének, H.R. & I.H. Nicholas hercegnek.

1966. február 22-én a már idős H.R. & I.H. Nicholas herceg aláírta a Magisztrátusi pátenst, (törvényerejű rendeletet) amely az utódlás kérdését szabályozza és a Ciprusi Szuverén Rend Örökös Nagykancellárját, Őexcellenciája Michael Paul Pierre De Valitch grófot az Autonóm Perjelségek Uniója Nagymester Altábornaggyá nevezi ki, utódlási joggal.

1968-ban Őexcellenciája Michael Paul Pierre De Valitch uralkodó herceg Lorenzo néven belépett a papi rendbe és az Amerikai Görögkeleti Egyház New York-i egyházmegyéje püspökévé szentelték.

1977. július 3-án La Chastre herceg, a Villedieu-i Szentháromság Perjelség Örökös Nagypriorja, az Autonóm Perjelségek Uniójának kiemelkedő tagja Őeminenciája Lorenzo De Valitch érsek-grófot a Villedieu-i Perjelségek Örökös Főügyészévé nevezte ki.

1977. augusztus 18-án Őeminenciája Lorenzo De Valitch érsek-gróf aláírta azt az okmányt, amely az Autonóm Perjelségek hivatalos székhelyének New York városába történő áthelyezéséről szólt. 1977. augusztus 23-án New York Állam államügyésze, Louis J. Lefkowitz bírósági jóváhagyásban részesítette az Autonóm Perjelségek Unióját a "The Federation of Autonomous Priories of the Sovereign Order of St. John of Jerusalem, Knights of Malta" angolra fordított cím alatt, amelynek rövidítése KMFAP.

Ugyanezen a napon New York Állam (első bírósági körzet) Legfelsőbb Bíróságának bírája, Alfred M. Ascione jóváhagyta ezt az okmányt.

1992. április 7-én a mentális diszfunkció betegségének áldozatául esett Őeminenciája Lorenzo De Valitch érsek-uralkodó herceget, Ephesus címzetes érsekét, a "Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége" Nagymesterét, a "Szuverén Ciprusi Rend" Örökös Nagykancellárját, és a "Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Villedieu-i Szentháromság Perjelségeinek" Örökös Prior Főügyészét New York Állam Legfelsőbb Bírósága cselekvőképtelennek nyilvánította és az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) Első Metropolita Székének gondnoksága alá helyezte.

 

Az Őeminenciája Lorenzo De Valitch által 1968. április 7-én „de Motu Proprio” (saját indíttatású előterjesztés) megállapított normáknak megfelelően, amely kimondja, hogy a Szuverén Ciprusi Rend Örökös Nagykancellársági jogutódlása az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) Első Metropolita Székén nyugszik, Őeminenciáját Lorenzo De Valitch érsek-uralkodó herceget 1992. október 1-jén a Szuverén Ciprusi Rend Örökös Nagykancellári hivatalából törvényes utódja, Őfensége Dom Lorenzo, az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) pátriárkája és első metropolitája felmentette.

1994. január 21-én, az alapító okiratnak és La Chastre herceg 1977. július 3-i Motu Proprio-jának megfelelően, amelyben megállapították, hogy a Villedieu-i Szentháromság Perjelségek Örökös Prior Főügyészének elhalálozása vagy elmezavara esetében a jogutódlás az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) Első Metropolita Székén nyugszik, Őeminenciáját Lorenzo De Valitch érsek-uralkodó herceget a "Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Villedieu-i Szentháromság Perjelségek" Örökös Prior Főügyészi hivatalából törvényes utódja, Őfensége Dom Lorenzo, O.S.B., az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) pátriárkája és első metropolitája felmentette.

Addig a percig, amíg a Teremtő végtelen kegyelmében és bölcsességében jónak nem látja magához szólítani Őeminenciája Lorenzo De Valitch érsek-herceget, Őfensége H.B. Dom Lorenzo, O.S.B., elődje iránti tisztelet és szeretet által vezérelve azon óhajának adott hangot, hogy ideiglenesen használni kívánja a Szövetség Régensének címét, saját örökös jogainak, kötelességeinek, előjogainak és kiváltságainak visszavonása, akadályozása, csökkentése vagy hátrányos befolyásolása nélkül. 

1994. június 24-én, a Szent János emlékére rendezett ünnepség alatt Őfensége a Régens egy interregnum kezdetének megállapításáról szóló rendeletet jelentett be és írt alá, amely során a Rend politikai és ispotályos struktúrája újraértékelésre kerül annak érdekében, hogy megfelelően illeszkedjen a kor igényeihez, és hogy felgyorsítsa a Rend visszatérését a dicsőséges történelmi múlt előírásaihoz. Ugyanezen a napon és okmányban Őfensége a Régens aláírta és közzétette a Szövetség aktuális alapító okiratát, amely az interregnum teljes időtartamára hatályos.