Vészhelyzetek
 

Vészhelyzetként lehet meghatározni a pusztítást, rombolást, súlyos csapást okozó és/vagy az életet fenyegető események vagy ezek bármely kombinációjának hirtelen vagy váratlan előfordulását, amelyek olyan azonnali krízishelyzetet okoznak, amelyre vonatkozóan azonnali helyreállítást és stabilizálást eredményező gyors beavatkozás válik kritikusan szükségessé.

Vészhelyzeti Segélyszolgálat

Jóllehet a vészhelyzeteknek a beavatkozás sürgősségét tekintetbe vevő csoportokba sorolására vonatkozó próbálkozás gyakorlatilag lehetetlen feladat, a vészhelyzetek a Szokásos Orvosi Vészhelyzeti (EMS) ellátáshoz szükséges beavatkozás típusa szerint osztályozhatók, amely ellátás gyakran a felnőtt páciens populációra vonatkozik, mint például az akut szívrohamok, stb., szokásos és akut traumás esetek (TLS) és tömeg- vagy többszörös balesetek (MCI).

Nyilvánvalóan, a Vészhelyzeti Segély Rendszer jellege és céljai miatt egy Vészhelyzeti Segélycsoport tevékenysége és beavatkozásai találkozási pontot képviselnek a közbiztonsági, közegészségügyi és orvosi ellátási rendszerek és a jóléti vagy szociális rendszerek között.

Vészhelyzeti Mentőcsoportok

Függetlenül a földrajzi helyétől (Európa, Afrika, Ázsia vagy Latin-Amerika) vagy a jellegétől (földrengések, hurrikánok, földcsuszamlások stb.), az összes utóbbi katasztrófának volt egy aggasztó közös tényezője és problémája: a nemzetközi vészhelyzeti segélycsoportok nagy késéssel történő helyszínre érkezése.

Az 1999. évi törökországi földrengés, az Egyesült Államok követségei ellen Dar-Es-Salamban és Nairobiban történt támadások, a 2000. évi mozambiki áradások, vagy 2001. első felében az El Salvador Köztársaságban a legszegényebb népességet sújtó ismétlődő földrengések kirívó bizonyítékok ezen aggasztó közös tényezőre és problémára.

Sürgősen meg kell érteni és figyelembe kell venni azt, hogy a speciális mentőcsapatok késésének minden percében sok áldozat hal meg, sokuknak pedig visszafordíthatatlan állapotúra rosszabbodik a bizonytalan egészségi állapota.

Egy katasztrófahelyzetre reagáláshoz a képzett személyzet és megfelelő felszerelés szempontjából jól képzett, hozzáértő és alkalmas csoportok az Amerikai Egyesült Államokból és Izrael államból érkezhetnek. Sajnos az esetek többségében ezek a csoportok túlságosan távol vannak a katasztrófák helyszínétől és sok alkalommal a beavatkozásukat feltételekhez kötik, a beavatkozásra lassú diplomáciai tárgyalások vagy politikai tényezők hatnak vagy gátolják azt. Egyes esetekben a távoli katasztrófa helyszínek súlyos késést okoznak, az ezen szerencsétlen tényező által befolyásolt utóbbi katasztrófák példái az Egyesült Államok követségei ellen Dar-Es-Salamban és Nairobiban történt támadások, ahol a legszükségesebb amerikai csoportok csak több mint húsz végtelen óra elteltével érkeztek meg.

Más, azonos módon jól felszerelt és kiképzett, katasztrófa esetén beavatkozni kész csoportok több napig várakoznak engedélyekre és parancsokra a saját kormányuktól, parancsokra, amelyek tragikusan lassúak az előírt hosszas bürokrácia miatt. Az e leginkább elszomorító tényező által befolyásolt utóbbi katasztrófa példája az 1999. évi törökországi földrengés, ahol a Dél-Afrikai Mentocsoport, amelyet a legjobb paramedikus, és orvosilag legjobban képzett csoportok között tartanak számon, csak hét nappal később utazhatott be a katasztrófa zónába, emiatt ezek a tapasztalt szakemberek csak a temetkezésben segíthettek.

Vészhelyzeti Különleges Műveleti Csoportok
Számos, állandó készültségben lévő, késedelem nélkül reagálni képes, megfelelően felszerelt Speciális Vészhelyzeti Különleges Műveleti Csoport világszerte történő létrehozása nagyon kedvező pozitív hatással lenne az áldozatok mentésére és a túlélésükre.

Ismerve a működési rendszerének jellemzőit, egy Vészhelyzeti Különleges Műveleti Csoportnak mindenekelőtt önállónak kell lennie a felszerelés, gyógyszerek, helyszíni elszállásolás, a felszerelésének logisztikája, a telekommunikáció szempontjából, és különösen fontos az autonómia a saját szállítóeszközök területén.

Az összes Vészhelyzeti Különleges Műveleti Csoportnak folyamatosan kapcsolatban kell állnia egymással és a Vészhelyzeti Különleges Műveleti Egységek Központi Irodájával műholdas és egyéb nyilvános telekommunikációs rendszerek által, készen kell állnia a beavatkozásra és rendelkeznie kell a szabványos orvosi felszereléssel, támogató felszereléssel, kisegítő felszereléssel valamint saját légi szállító eszközzel.

Az összes felszerelésnek mindenkor működőképesnek, elérhetőnek és osztályozottnak kell lennie és az összes katasztrófa típus által képviselt különleges szükségleteknek megfelelő módon cselekvésre készen kell állnia.

feladatok:
Katasztrófa esetén a Vészhelyzeti Különleges Műveleti Egység feladatai a beavatkozás során a következők:

1) A lehető leghamarabb beavatkozni.

2) Haladéktalanul megállapítani a beavatkozási zóna határait.

3) Érkezéskor berendezni a műveleti táborhelyet és létrehozni a megfelelő biztonsági és védelmi eszközöket.

4) Az áldozatok kiásásának és/vagy mentésének megkezdése.

5) Az áldozatok csoportosításának végrehajtása.

6) Az áldozatok stabilizálása.

7) Az evakuációs eszközök és azok használatának ellenőrzése és koordinálása.

8) Az áldozatok segítése a saját mobil vészhelyzeti kórházban, amelyet fejlett életmentő eszközökkel kell felszerelni.

9) A stabilizált áldozatok elbocsátása és evakuálása a helyi kórházakba.

10) A különleges orvosi ellátást igénylő kritikus állapotú áldozatok evakuálása a legközelebbi megfelelő és alkalmas kórházba.

11) Az áldozatok elhelyezése és ideiglenes eltemetése megfelelő feljegyzések vezetésével a későbbi azonosítás céljára.

12) Biztonság, pihenőhely és pihenőidő, élelem- és vízellátás, ruházat és orvosi felülvizsgálat biztosítása csoport összes tagja számára.

13) A teljes beavatkozási idő alatt egy biztonsági poszt fenntartása az eljárási protokollok, a dokumentáció, a feljegyzések, az ellenőrzési jegyzetek és az utólagos jelentések és a beavatkozás utáni műveletekhez szükséges összes információ számára.

14) A Vészhelyzeti Különleges Műveleti Csoport kérésére a Vészhelyzeti Különleges Műveleti Egységek Központi Irodája által a katasztrófa területre küldött összes első segély szolidaritási ellátmány, mint például orvosságok, élelmiszer, ruházat, víz, valamint bármely más, a kormányok, intézmények vagy egyéni adományozók által a Vészhelyzeti Különleges Műveleti Egységek Központi Irodája részére átadott hozzájárulás ellenőrzése, adminisztrálása és szétosztása.