Katasztrófahelyzetek
 

Katasztrófaként lehet meghatározni az összes rendkívüli, erőszakos és válságos eseményt, mint például a földrengések, háborúk, áradások, földcsuszamlások, lavinák stb., amelyek pusztítást, rombolást, hirtelen és nagy csapást okoznak, vagy azonnali nélkülözés és vészhelyzeti krízis állapotot okozva zavarják a fennálló rendet, emiatt olyan azonnali segítő cselekvést kívánva meg, amelyre vonatkozóan a helyi források vagy a polgárvédelem nem elegendő a krízis megoldásához vagy mérsékléséhez. Maga a katasztrófa definíció eleve feltételezi a külső segítség és támogatás iránti igényt, amely valamilyen módon a környező régiókból vagy nemzetektől, vagy a katasztrófa méretétől függően valamilyen más helyről származik a nemzetközi közösség szolidaritásának eredményeként.