Koordinációs Irodák
 

VÉSZHELYZETI KÜLÖNLEGES MűVELETI EGYSÉG HIVATAL: Ez a hivatal koordinálja a Vészhelyzeti Különleges Műveleti Csoportok életét és tevékenységét és helyet ad a Központi Adminisztratív Részlegnek, a Pénzügyi Részlegnek, a Nemzetközi Kapcsolatok Részlegének, az Ellenőrzési Részlegnek és az állandóan működő szolgálatoknak: a Központi Adatbanknak és a Központi Telekommunikációs Szolgálatnak.

A TÁMOGATÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLATOK KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS HIVATALA: Helyet ad minden egyes koordinációs irodának, amelyek feladata a különböző FEMERAID Támogató és Kiegészítő Szolgálatok beindítása, megvalósítása és koordinálása. Ahogy ezek a szolgálatok növekednek és kialakulnak, akkor ha az megfelelőnek vagy szükségesnek bizonyul, ez a Központi Koordinációs Hivatal felosztható speciális Koordinációs Hivatalokra.