Femeraid Központ
 
A FEMERAID Központ New York városban és államban kerül létrehozásra és elhelyezésre és helyet ad a Központi Tanácsoknak, Bizottságoknak és Hivataloknak valamint az egyes különleges szolgálatokkal kapcsolatos összes koordináló irodának és az összes FEMERAID Műveleti Egységből álló részlegnek és az összes kiegészítő részlegnek.

Központi Tanácsok, Bizottságok és Hivatalok

 

A KÖZPONTI IGAZGATÓTANÁCS: E tanács feladata a teljes FEMERAID tevékenység adminisztrálása, felügyelete és koordinálása, valamint a döntéshozó szerv az összes FEMERAID Műveleti Egység és Szolgálat növekedési politikájának bevezetése, megtervezése és szabályozása területén.

 

A JOGI RÉSZLEG: E részleg feladata a Központi Igazgatótanács jogi tanácsadó testülete a tanács összes intézkedése és döntése esetében; aktív részvétel az összes FEMERAID Műveleti Egység és Szolgálat nemzeti és nemzetközi megvalósítása és megszilárdítására vonatkozó megállapodások megvitatásában és létrehozásában; a FEMERAID INTERNATIONAL által az áldozatok segítésére kialakított vagy elfogadott különböző cselekvési protokollok felülvizsgálata, jogi szempontból értékelve azokat, valamint az ilyen protokollokban elfogadandó ajánlások készítése jogi problémák maximális mértékű elkerülése vagy megakadályozása céljából az áldozatok segítési folyamatának során; irányítási útmutatások készítése és kidolgozása a Központi Igazgatótanács részére a FEMERAID személyzetre vonatkozóan mind a teljes- és részmunkaidős alkalmazottakra, mint a fizetett önkéntesekre és fizetség nélküli önkéntesekre vonatkozóan, elkerülendő vagy meggátolandó azokat a jogi problémákat, amelyek a fegyelmi szabályzat valamint egy nemzeti és nemzetközi szinten hibátlan rendszer fenntartására vonatkozó döntések létrehozása és felülvizsgálata során léphetnek fel; szükség esetén aktív közrem?ködés az összes olyan megbeszélésen és tárgyaláson, amelyek szükségesek lehetnek a FEMERAID Különleges Műveleti Csoportok épségének, sikerességének és biztonságának biztosításához egy külföldi katasztrófahelyzet beavatkozási folyamatát megelőzően, a beavatkozás alatt és azt követően; közreműködés a FEMERAID INTERNATIONAL-al vagy annak bármely tevékenységével kapcsolatos összes jogi ügyben.

 

PÉNZÜGYI RÉSZLEG: E részleg feladata több terület felölelése, úgymint a FEMERAID INTERNATIONAL kiadásainak szigorú ellenorzése és könyvelhetoségük fenntartása teljes egészében és az összes tevékenységre vonatkozóan, pénzügyi támogatás aktív keresése a FEMERAID fenntartásához és a minoségének javításához teljes egészében és az összes tevékenységre vonatkozóan valamint aktív tanácsadás a Központi Igazgatótanács számára az összes gazdasági következménnyel járó döntés során.

 

MINőSÉGI FELÜLVIZSGÁLATI ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉSI BIZOTTSÁG: Figyelembe véve azt, hogy a FEMERAID INTERNATIONAL fő célja a szükségtelen halálesetek és megrokkanások számának csökkentése és az áldozatok normális körülmények közé hozása a lehető legnagyobb mértékben, biztosítva számukra a legmagasabb hatékonyságú és minoségu segítséget a lehető legalacsonyabb költségek mellett, a rendszerek állandó felülvizsgálata és fejlesztése elengedhetetlen.

 

Az összes beavatkozás valamint a mindennapos rutin tevékenység során nyújtott szolgáltatás hatékonysága és minősége folyamatos értékelésének és felülvizsgálatának gyakorlata biztosítja a folyamatos eredményeket az alapvető fejlesztéshez.

 

Még ha ez a rendszer nem is adna új irányokat a fejlesztéshez azon a lehetetlen és öntelt kijelentés alapján, hogy a rendszerek elérhették a maximális tökéletességet, a minoségellenőrzési és hatékonyság fejlesztési rendszerek folyamatos működtetése megelőzi az elért színvonalnak az eltelt idő alatt monoton rutin szerint történő alkalmazás során történő leromlását.

 

E bizottság feladata az összes beavatkozás felülvizsgálata és az eredményeinek értékelése, megállapítandó azt, hogy a beavatkozást megfeleloen kezelték, szakértő módon volt vezetve és tökéletes hatékonysággal és minőségben volt végrehajtva; a FEMERAID INTERNATIONAL minden szintű személyzete minden tagjának fejlesztése és ösztönzése arra vonatkozóan, hogy tudatosan és magatartásszerűen folyamatosan figyeljenek a hatékonyság és minőség lehetséges javításának kiderítése céljából a beavatkozások és a mindennapi rutin tevékenység során; e megállapítások értékelése és gyakorlati alkalmazása, ha ezek értékesek az egész rendszer hatékonyságának és minőségének javítása szempontjából.

 

KÖZPONTI KRITIKUS HELYZET ELLÁTÁSI AKADÉMIA: A FEMERAID szolgáltatások sikeressége a személyzetének magas színvonalában, képzettségében és tapasztalatában, valamint azon képességében rejlik, hogy ezt az idő múlásával fenntartsa, javítsa és/vagy helyettesítse.

 

Ez egy szimbiotikus jelenség, ami által a FEMERAID INTERNATIONAL egy a saját személyzete által a saját részére meghatározott különleges irányítási jellemzőkkel és módokkal rendelkező szolgálattá válik, miközben a személyzetet teljes mértékben befolyásolja a FEMERAID INTERNATIONAL filozófiája, jellemzői és irányítási módja és ragaszkodik is ehhez.

 

A szolgálat stabilitásának és fennmaradásának fenntartása valamint a hozzáértő és istennek felajánlkozott, a filozófiájával, jellemzőivel és irányítási módjával áthatott személyzet biztosítása céljából a FEMERAID INTERNATIONAL-nak létre kell hoznia a saját Kritikus Helyzetkezelési Akadémiáját.

 

Ezen Akadémia feladata minőségi és mennyiségi értelemben megfelelő és kielégítő oktatási programok biztosítása az alapvető technikai és szakmai felkészültség biztosítása céljából, valamint frissítő és speciális kurzusok tartása. Ez az Akadémia a létrehozásakor készít egy tervet nemzetközi részlegek fenntartására, amelyek főként a FEMERAID Műveleti egységekkel párhuzamosan működnek ahogyan az megfelelőnek és szükségesnek tűnik, egyrészt specializációs okok, vagy stratégiai és kulturális eltérések miatt.

 

KÖZPONTI INFORMÁCIÓS ADATBANK: E Központi Adatbank feladata az ECS-ekkel kapcsolatos, állandóan elérhető teljes információs könyvtár fenntartása a FEMERAID INTERNATIONAL személyzete által történő felhasználásra; egy naprakész központi információs adatbank fenntartása a szervezetekrol, forrásokról és szakértőkről az ECS-ekkel kapcsolatos összes területen, amely adatbank szintén állandóan elérhető a FEMERAID INTERNATIONAL személyzete által, vagy szükség esetén egy ECS beavatkozásban érintett bármely szervezet vagy egyén számára.

 

Ez a Központi Adatbank a nemzeti vagy helyi adatbankok létrehozásának megakadályozásával szemben inkább támogatja és segíti azokat a fejlesztésük, az archiváló programok szabványosítása stb. során.

 

VÉSZHELYZET-PATOLÓGIAI KUTATÓ ÉS VIZSGÁLÓ KÖZPONT: A vészhelyzetek átfogó kutatása és vizsgálata megad egy áttekinthető eloszlási világtérképet és az izolált, visszatérő és rendszeres események pontos mintázatát. E Központ feladata a vészhelyzetek fajtájának, nagyságának és patológiájának világszerte történő figyelmes tanulmányozása, a közösségek, sőt a fejlődő országok kormányainak képzése a lehetséges vészhelyzetek korai jeleinek felismerésére és azok segítése az ilyen esetek megelőzésére vagy kezelésére szolgáló rendszerek és intézkedések megtervezésében, elfogadásában és alkalmazásában, ami jelentős eredménnyel jár a vészhelyzeti események méretének csökkentésében, vagy jelentősen csökkenti az érintett áldozatok számát.

 

VÉSZHELYZETI FÓRUM KÖZPONT: Olyan központ, amely képes használni az összes jelenlegi és jöv?beni szociális információs és/vagy kommunikációs eszközt vészhelyzeti témájú speciális, nemzetközi és többnyelvű brosúrák, könyvek és egyéb kiadványok és kapcsolódó informatív hírek kiadására, amelyek fő célja az ilyen témájú kutatások elősegítése, valamint fórumként szolgál kutatási vitáknak, előadásokat és találkozókat tart a vészhelyzetekkel kapcsolatos témákban és felkelti a figyelmet és a törődést ezek iránt az átlagos emberben.

 

ÉVES DÍJAK BIZOTTSÁGA: E bizottság feladata a két nemzetközi díj - a Hősi Szolgálatért és a vészhelyzetekkel kapcsolatos kiemelkedően hasznos kutatásért járó díjak finanszírozása, megszervezése és lebonyolítása, valamint nemzetközi, nemzeti és helyi figyelemfelhívó események rendszeres támogatása, ahová meghívást kap a nagyközönség és a nemzetközi, nemzeti és helyi hatóságok.

 

KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT: E központ felelős azért, hogy a Központ és a Femeraid Műveleti Egységek megbízható technológia által állandó működési alapon és valós időben összeköttetésben legyenek egymással olyan módon, hogy bármelyik, valamilyen vészhelyzeti beavatkozásban résztvevo Femeraid Műveleti Egység és az összes szükséges szakmai vagy technikai vélemény, tanácsadás vagy támogatás bármikor elérhető legyen és lehetőséget biztosítson további személyi, felszerelés vagy ellátmány kérésére a legközelebbi földrajzi pontról.

 

EGYÉB HIVATALOK VAGY EGYSÉGEK: A kezdeti megvalósításuk pillanatában ideiglenesen, vagy az igénytol függően állandóan a FEMERAID INTERNATIONAL KÖZPONTBAN egyéb hivatalok és egységek is elhelyezésre kerülnek.