A Femeraid International projekt
 

A Jeruzsálemi Szent Jánosról Elnevezett Független Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetségének történelmi gyökereire tekintettel az természetes, hogy a tagjai egyénileg, valamint az egész Rend kialakított egy állandó törődést a vészhelyzetek által érintett emberek irányában és az ebből következő óhajt a megsegítésükre vonatkozóan.

Nem csoda az, hogy a Rend elődeinek hagyatéka a szent helyekre vezető utak folyamatos felügyelete az elmúlt évszázadok során, keresve a gyengéket, a nélkülözőket és az erőszakot és üldözést elszenvedő zarándokokat abból a célból, hogy elvigyék őket a jeruzsálemi Szent János és Szent Magdolna Sacra Domus Hospitalis-ba, ahol vigaszt, gyógyulást és néha még örök nyugvóhelyet is találtak.

Valóban elmondhatjuk azt, hogy a saját idejükben kiépítettek és megalkottak egy nagyon kifinomult Vészhelyzeti Különleges Műveleti Egységet és ellátták egy utólagos műveleti rendszerrel.

A Szövetség és a Lovagjai által világszerte végzett humanitárius igyekezete keretében végzett szétszórt és elkülönült erőfeszítéseinek, beavatkozásainak, szolgáltatásainak és tapasztalatainak hatékonyabb és eredményesebb módon történő újracsoportosításának, koordinálásának és megszervezésének szándékával a Rend meghívta két Lovagját, akik világszerte a vészhelyzeti orvostudomány kiemelkedő orvasaiként elismertek, hogy a Rend 1994. június 24. óta hatályban lévő jelenlegi Alapszabályának szellemét követve és alkalmazva tervezzék meg a Szövetség átfogó, napi 24 órás, évi 365 napos Nemzetközi Vészhelyzeti Segélyszolgálatát.

E kérést követően, a többszöri tárgyalások és a kutatás eredményeként ez a teljes egészében megvalósítandó, fenntartandó és a 21. századi szabályok szerint javítandó, kihívást jelentő és ambiciózus projekt a FEMERAID INTERNATIONAL-ban (a Szövetség Nemzetközi Vészhelyzeti Segélyszolgálata) fejeződött kis és öltött formát.


A Femeraid céljai

A SZÜKSÉGTELEN HALÁLESETEK ÉS MEGROKKANÁSOK CSÖKKENTÉSE: Az ismert tényező, hogy bármely vészhelyzet a reagálásnak az eset helyszínére való érkezési sebességétől és a megérkezés utáni első tíz percben hozott döntésektől és intézkedésektől függően nyerhető meg vagy veszíthető el.

Egy állandó gyorsreagálású és krízis beavatkozású készenléti szervezetet létrehozva, amely képes lecsökkenteni az esemény helyszínére érkezésig eltelt idő hosszát és az ismeretek és a tapasztalatok terén megfelelően képzett a krízis kezelésére, más lehet az esemény kimenetele és minimalizálható a szükségtelen halálesetek és az állandó vagy időleges megrokkanások száma.

A GYORS REAGÁLÁS JAVÍTÁSA FÖLDRAJZI STRATÉGIA SEGÍTSÉGÉVEL: A szolgálat szisztematikus növelésének fenntartása különleges Vészhelyzeti Különleges Műveleti Csoportok létrehozásával, ahogy azt a földrajzi gyakoriság és a váratlan események aránya szükségesnek mutatja, olyan módon, hogy a teljesen felkészült és riasztott csoportok ésszerű távolságon belül legyenek ahhoz, hogy kellő gyorsasággal beavatkozhassanak vészhelyzetek esetén.

A VÉSZHELYZETEK ELOFORDULÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE: A vészhelyzetek számának vagy az érintett áldozatok számának csökkentésére irányuló első lépés a vészhelyzetek milyenségének, számának és kórtanának világszerte történo vizsgálata. E téma átfogó kutatása létrehozza majd az izolált és/vagy rendszeres vészhelyzetek eloszlási világtérképét és világos elofordulási mintázatát.

A vészhelyzetek számának vagy az érintett áldozatok számának csökkentésére irányuló második lépés a közösségek, sot a fejlodo országok kormányainak kiképzése a lehetséges vészhelyzetek korai jeleinek felismerésére és segítség nyújtása a számukra, hogy megtervezzék, elfogadják és végrehajtsák az ezen esetek megelőzésére vagy kezelésére szolgáló rendszereket és intézkedéseket.

A Femeraid feladatai

1. Az azonnali beavatkozásig eltelő időtartam mérhető értékű csökkentése a szolgálat hatásterületén.

2. A halálesetek és az állandó vagy időleges megrokkanások számának statisztikailag mérhető csökkentése a szolgálat hatásterületén.

3. Kedvező hatás kifejtése az események világ eloszlási térképének szerkezetére a szolgálat hatásterületén történő mérhető csökkenéssel.

4. Hozzájárulás a megelőzési programok, valamint a köz- és különleges egészségügyi, szociális, jóléti és emberi eroforrásai számának növeléséhez és fejlesztéséhez azokban a fejlődő országokban, ahol ezek a szolgáltatások nagyon korlátozottak vagy nem is léteznek, valamint képesség a világszerte jelentkező hatásának a statisztikai mérésére.


Femeraid alapelvek

AZ ÁTFOGÓ ALAPELV a szolgálat céljainak és feladatainak kiválasztására az, hogy lehessen mérni a szolgálatnak a beavatkozási területek felismert szükségleteire gyakorolt hatását, valamint az, hogy csökkenjenek krízis problémák és a kapcsolódó szerencsétlenségek, megrokkanások, halálesetek és a szenvedés.

AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ALAPELV vészhelyzeti szolgáltatás nyújtása, amely megfelel a legújabb gyakorlatnak és elősegíti a minőségi szolgáltatást és a hatékonyságot a vészhelyzetek területén.

A KÜLÖNLEGES ALAPELV a költséghatékony beavatkozási műveletek eredményeinek megmérésére való képesség a cél közösségekre gyakorolt hatásra kialakított szolgálaton belül.

végrehajtás:
A FEMERAID INTERNATIONAL a Jeruzsálemi Szent Jánosról Elnevezett Független Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége által nyújtandó Vészhelyzeti Szolgálatok koordinált elegye.

A FEMERAID INTERNATIONAL Igazgatótanácsának elnöke hivatalból Őexcellenciája a Szövetség Régense.

A FEMERAID INTERNATIONAL javasolt alelnöke az orvosi vészhelyzeti terület vezető nemzetközi személyisége lesz.

A FEMERAID INTERNATIONALBAN dolgozó MD-k nemzetközi csoportjának javasolt orvosi igazgatója és koordinátora egy az orvosi mentés és evakuáció területén nemzetközileg elismert szaktekintély lesz.

A FEMERAID INTERNATIONAL egyéb személyzetét tapasztalt, gyakorlott és jól képzett személyek alkotják majd.

A FEMERAID INTERNATIONAL különös hangsúlyt helyez az etnikai kisebbségek és az alacsony jövedelmű csoportok szolgálatára.

A FEMERAID INTERNATIONAL Központja nonprofit testületként fog működni New York városban és államban.

A halálesetek előfordulásának és jellemzőinek gondos vizsgálata és statisztikai analízise révén ez a szolgálat világszerte a veszélyeztetett vagy érintett népesség különleges szükségleteinek megfelelően kialakított programokat hajt végre.

A FEMERAID INTERNATIONAL felelős krízis beavatkozások kezdeményezéséért, végrehajtásáért és sikeres lezárásáért a szolgálatainak szilárd és jól megalapozott koordinációja révén, valamint szükség szerinti rendszeres vagy speciális orvosi, szociális vagy jóléti szolgáltatásokért.

A FEMERAID INTERNATIONAL nagy tapasztalattal rendelkező különleges fizetett személyzetet alkalmaz teljes- vagy részmunkaidőben, önkénteseket a munkájuk kompenzálásával és önkénteseket a munkájuk kompenzálása nélkül.

Az teljes FEMERAID személyzet, akár teljes- vagy részmunkaidőben fizetett személyzet és a szolgálataikért fizetett önkéntesek vagy a nem fizetett önkéntesek kerülnek kijelölésre a huszonnégy órát lefed? három váltásra heti alapon.

A FEMERAID INTERNATIONAL különleges publikációt tart fenn vészhelyzetre vonatkozó ügyekről informatív hírekkel, támogatja a kutatást és fórumot biztosít a kutatási viták számára; évente egyszer pénzügyileg és egyéb módon támogat két nemzetközi díjat, egyiket a hősi szolgálatért és egy másikat pedig a vészhelyzettel kapcsolatos bármely területen végzett rendkívül hasznos kutatásért; rendszeresen elosegít figyelemfelkeltő nemzetközi, nemzeti és helyi rendezvényeket, ahová meghívást kap a nagyközönség valamint a nemzetközi, nemzeti és helyi hatóságok.